Pünkösdölő

I.

A pünkösdnek jeles napján
Szentlélek Isten küldeték,
Megerősítni szívöket
Az apostoloknak.
Melyet Krisztus ígér vala, ígér vala,
Mikor mennyországba fölméne.
Tüzes nyelveknek szólása,
Úgy mint szeleknek zúgása,
Leszálla az ő fejekre,
Nagy hirtelenséggel!
Bételvén a Szentlélekkel,
Kezdének szólni nyelvekkel,
Kezdének szólni nyelvekkel,
Amint nékik a Szentlélek
Ád vala szólani.

 

II.

Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mink is meghordozzuk királykisasszonykát,
Királykisasszonynak rózsakoszorúját,
Ifjú legényeknek szegfűbokrétáját,
Öregembereknek csutoraborocskát,
Öregasszonyoknak töltött galambocskát.

 

III.

Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
Jól megfogd, jól megfogd a lovad kantárját,
Hogy el ne tapossa a pünkösdi rózsát!
Lányok vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok,
Kertbe mentek, rózsát szedtek, fáj a szívem rátok.
Szálljon a házukra az Isten áldása,
Mint azelőtt szállott az apostolokra!Hátra Kezdőlap Előre