Csúzy Zsigmond

Galamb képében

Miért ábrázoljuk galamb képében? noha a Szentléleknek teste nincsen, mint az Atyának is, kit vén öreg ember képében szoktunk leírnia.

1. Mert így jelent vala meg Dánielnek. Úgyhogy a Szentlélek Istent is galamb formában ábrázzuk, mert úgy látszatott vala édes Üdvözéttőnkre leszállani, mint egy galamb, és rajta maradni. 2. Mert malasztjával, hasonlókká tészen bennünket a szeléd galambokhoz. Ám mintegy epe nélkül lévén, a tekélletes jó keresztény senkit meg nem bánt, senkinek nem irélli jovát, jó szerencséjét, elémenetelét, és senkit nem gyűlöl. 3. Mert valamint a kősziklák lyukaiban mondatik fészkelleni, úgy nékünk a Krisztus Jézusnak, mint titkos értelmű kőszálnak mélységes sebeiben, ájtatos elmélkedésinkkel, legtöbbet kell mulatoznunk. 4. A galamb magában keserves búgásával mintegy siránkozó, úgy nékünk keseregnünk és sűrű könnyhullatásokkal (mint Dávid) siratnunk kell bűneinket és elvesztett régi boldog állapotunkat. 5. És amint ő örömest közel forog a vizek körül, úgy a Szentlélektől megszállott keresztény az isteni tudományoknak eleven forrásit szomjúhozván, az áhítatosság vizei körül foglalatoskodik gyakortább, és könyveinek forrásival mosogatja magában lelkének szennyét, mocskos fekélyit.

Valaminthogy pedig a galamb irtózik a ragadozó ölyvtől és a dögtől, és a jó illatokban s tisztaságokban gyönyörködik, úgy akinek szívében szent malasztja által megfészkellik a Szentlélek Isten, irtózik s távozik az a pokolbéli ragadozó kányátul, utálja a feslettségek dögletességét, és ellenbe kedvelli a szívnek tisztaságát, a tiszteletnek és a böcsületnek, a szép hírnek és a jó névnek gyönyörűséges illatját; nagyon kedve telik pedig a szép szeretetnek rózsáiban, az alázatosságnak violáiban és a feddhetetlen szüzesség s tisztaság szép fehér liliomiban.

 

1724
Hátra Kezdőlap Előre