A galamb tulajdonságai

Cornides-kódex

Az galamb epe nélkül vagyon. Ezenképpen valakik akarják venni Szentlelket, kell őnekik lenniek haragnak, gyűlölségnek és irigységnek epéje nélkül. Ez harag, irigység, gyűlölség mondatnak epének az keserűségért. Mert ez bűnök oly igen keserűk, mint epe. Azért mondá Szent Péter Simon mágusnak, ki akarja vala venni Szentlelket: Látom, hogy te vagy epének keserűségében. Mert ő teljes vala irigységnek epéjével, mert igen irigyli vala az apostolokat, hogy ők Szentléleknek miatta ilyen nagy sok csodákat tesznek vala. Ezenképpen mi es, ha akarjuk venni Szentlelket, le kell vetnünk szívnek minden keserűségét. Kiről így mond Szent Pál apostol: Minden keserűség, harag és méltatlankodás, kiáltás és káromlás elvetessék titőletek minden gonoszsággal! Másodszor: valakik akarják venni Szentlelket, kell őnekik olyanoknak lenniek ő éneklésekben, mint az galambnak. Mert az galambnak nyögése vagyon az éneklés helyében. Ezenképpen kell nekünk es tennünk, mert a mi bűneinkért nyögnünk és sírnunk kell. Ezrül úgymond Isaiás próféta: Ordétsunk mindnyájan, miképpen medvék, és gondolkodván nyögjünk, miképpen az galambok! Meg kell gondolnunk, mely nagy boldogság legyen ez: lenni mindenkoron együtt Úristennel. Meg kell gondolni, mely nagy nyavalya legyen élni ez velágban. És mely nagy háborúság, veszedelem gyötörtetni pokolban mindenkoron. Ezből támad az siralm, ki érdemli Szentléleknek vigasztalását. Kiről úgy ír Szent Máté könyvének ötöd részében: Boldogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

 

1519
Hátra Kezdőlap Előre