Ráday Pál

A Szentlélek Istennek dicséreti

 Oh örök Isten, áldott Szentlélek!
Kit Istenemnek szívből esmérlek,
Minden bús szívnek fő vigasztalója,
Dicsérlek, Uram, s téged tisztellek,
Oh gyenge hitnek kegyes táplálója!
 Te vagy Istennek szent ajándéka,
Kinek bennünket béfed árnyéka,
Te vagy minden jónak teljes kútfeje,
Melyből lelkünknek foly jó szándéka,
Munkálódván belöl lelked ereje.
 Bő kegyelmednek kifoly soksága,
Fénylik elménkben világossága;
A szeretetnek tüzét felgyúlasztod,
Az honnan gerjed szívünk vígsága,
Mert nálunk lelked vendégül marasztod.
 Te szülöd újjá a kemény szívet,
Az hitetlenből építesz hívet;
Hét ajándékkal szépen harmatozol,
Adván lelkünknek felvont kézívet,
A sátán ellen velünk táborozol.
 Istenségednek ím, meghódolok,
Tőled más úrhoz nem is fordulok,
Mert zászlód alá egyszer megesküdtem,
Vezérlésedre készen indulok,
Keresztségemben oly fogadást tettem.
 Oh életemnek édes vezére,
Ellenségemnek ne adj kezére;
Bátoríts, oktass, igazgasd utamat,
Szabd tetszésedhez akaratomat.
Kegyelmeidnek legeltess vizére.
 Terjeszd szívemben az igaz hitet,
Melyet Szent Lelked bennem készített,
Hogy az Úr Jézust magamhoz kapcsoljam,
Aki mindenkor frissen enyhített,
És imádással szent neved csókoljam.Hátra Kezdőlap Előre