Angyali karok éneke

Cornides-kódex

Látunk az égben és ez velágban nagyságot, ennek miatta megérthetjük, hogy az égnek és ez velágnak Teremtője nagy és foghatatlan légyen. Ha látunk az napban, az holdban, az csillagokban fényességet, ennek miatta megérthetjük, hogy az ő Teremtőjek sokkal fényesb légyen. Ha látunk az rózsában szépséget, liliomvirágban és violában, ennek miatta megérthetjük, hogy az ő Teremtőjek sokkal szebb légyen. Ha látunk valamely teremtett állatban bölcsességöt, miképpen az kégyóban, az kakasban és az galambban, ennek miatta megérthetjük, hogy az ő Teremtőjek sokkal bölcsebb légyen. Úgymond Jób próféta: Kérd meg az barmokat, és megtanétnak tégedet. Kérd meg az repeső madarakat, és megjelentik néked. Szólj az földnek, és megfelel tenéked, és jelentik tenéked az halak. Azért mind ez teremtett állatokból megesmérhetünk valamit Istenről és a mennyei örömről. Ha valamely ember hall valamely madárkát édesen énekleni, mint az filemile vagy egyéb madárka, és igen gyönyörködik benne, ennek miatta megértheti, hogy menyországban nagyobb öröm és gyönyörűség vagyon, holott énekelnek annyi nagy sok angyeloknak és szenteknek karai.

 

1519
Hátra Kezdőlap Előre