Simon Máté

Örök boldogság

Az a boldogság nem igaz boldogság, melynek örökkévalóságáról nincs elegendő bátorság, bizonyosság. Ugyanis az a félelem, mely az ember szívében találtatna arról, hogy ezen boldogságból valaha kieshetik, a véghetetlen szépségnek látásától idővel megfosztathatik, a véghetetlen jóságnak szeretetétől valamikor megszűnhetik, ez a félelem, mondám, egy olyan méregcsepp volna, mely ezt a gyönyörűség tengerét egészlen keserűvé tenné; egy olyan fullánk vagy tőr volna, mely a boldogúlt léleknek emlékezetét halálra megsértené; egy olyan moly volna, mely a dicsőség ruházatját és palástját éles fogaival megemésztené. Szóval az ég megszűnne ég lenni, a boldogság megszűnne boldogság lenni, ha a boldogultak nem volnának bátorok és bizonyosok annak örökkévaló tartásáról, bírásáról, sőt nem is mondathatna, Merces magnanimis, igen nagy boldogságnak, ha vége lenne tartásának. Örökké bírnak téged tehát, oh mennyei boldogság, a boldogúltak; örökké látnak téged, oh boldogító isteni méltóság, a jó, istenfélő jámborok. Az ő állapotjok boldog lészen az örökkévalóság miatt, mellyel környülvétetik; a bátorság miatt, mellyel örökké bírattatik, tudniillik az ő emlékezetekben szüntelen ez a gondolat fog forogni: boldog vagyok; mennyországban vagyok; örökké abban maradok; az én szívem a tiszta gyönyörűségeknek tengerében vagyon merülve, és lészen örökké; abban fel s alá úszkál, és úszkálni fog örökké; elfogyhatatlan kinccsel bírok, és bírok örökké; kimondhatatlan dicsőséget, tiszteletet tapasztalok, és fogok tapasztalni örökké; hasonlíthatatlan szépséget látok, és fogok látni örökké; megfoghatatlan kedvességű zengedezést hallok, és fogok hallani örökké. Az ilyen gondolat pedig, ki tudja megmondani, mely boldog megelégedést szerez a boldogúltnak szívében? Úgy tetszik, ennek kimondására még magok sem elegendők a boldogultak, és azt csak egyedül az mondhatja ki, aki azt az őtet szeretőknek öröktől fogva elrendelte, és mindjárt a világ kezdetén az egek teremtésével elkészítette, úgymint maga az Isten.

 

1800
Hátra Kezdőlap