Telek József

Tiszta liliomszál

Télnek idején a fagyos rögek között virító szép virágokat keresni, avagy a kegyetlen derek által lefőzetett kertekből illatos liliomokat kivánni rendetlen indulat, és az üdőhöz sem alkalmatos gondoskodás. Mindazáltal én e mai jeles ünnepen a fagyos rögek között is virító virágot keresek, és télnek idején, a derek által lefőzött kertekből is egy illatos tiszta liliomszálat eléhozni s hallgatóim eleibe tenni szándékozok. Tiszta liliomszálat akarok eléhozni, de nem olyat, mely a közkertekben emberi kézzel plántáltatik, hanem amely a mennyei virágos kertben a mindeneket alkotó nagy Isten hatalmával készíttetett, és ma minden makula s hervadás nélkül elplántáltatott. Liliomszálat szándékozok előtökbe tenni, de nem azt, mely a földi kertészek vigyázása alá tétetik, hanem azt, mely az örök isteni Igének különös őrizésével eleitől fogva védelmeztetett, oltalmaztatott. Liliomszálat kívánok mutatni, de nem aféle közönségest, mely a levegőégből alácsepegő harmatoktól vészi virító erejét, hanem oly különöst, oly egyetlen egyet, mely a Szentlélek Isten megszentelő kegyelmének harmatival, fogantatásától fogva környülvétetett, és mindenkor sérelem nélkül virított, virágzott, illatozott.

Elhiszem, észre vészitek, ájtatos lelkek, hogy a Szent Anna asszony méhében makula nélkül fogantatott tiszta liliomszálat, a szeplőtelen Szűz Máriát, akarom előtökbe ábrázolni.

 

1769
Hátra Kezdőlap Előre