Az Isten angyala elküldetett vala…

Mikor Máriához az Isten angyala
Elküldetett vala Názáret városába,
Ékes köszöntéssel a Szűznek így szóla,
A nagy Úristennek tanácsát megmondja:
– Üdvöz légy, te kedves, Isten szép leánya,
Jesszétől származott Ádám unokája,
Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja,
Áron vesszejének megújult virágja!
Téged az Úristen leginkább szeretett,
Sok nemzetek közül magának eljegyzett.
Tizenkét angyali koronát készített,
Hogy fejedre tegyem, engem azért küldött.
Azért készíts szállást az Isten Fiának,
Mert téged választott szentséges anyjának!
Ne félj, oh Mária, Isten szép leánya,
Mert sérelem nélkül léssz az Isten anyja!
Hogy szűzen fogsz szülni, maga Isten mondja,
Ő Szent Felségének vagyon arra gondja.
– Íme, tehát – úgymond az Úr szolgálója –
Legyen azért nekem, amint szavad mondja!
Örvendjen ég és föld, testté lett az Ige,
Betelt az embernek édes reménysége.
Meggyőzetvén a rossz lélek irígysége,
Üdvöz légy, oh Jézus, világ üdvössége!Hátra Kezdőlap Előre