Utazás a vaspályán

 

– Micsoda alkalommal jön ön P-re?

– A vaspályán jöttem B-ből.

– Mikor utazott el ön onnét?

– Kilenc órakor indultunk meg B-ből, s bámulandó sebességgel jöttünk idáig.

– A gőzgépely tíz kocsit vont, több mint kétszáz személlyel.

– Mit tart ön ezen utazás neméről?

– Minden más utazásmódnak elébe teszem.

– Ugyan millyen az a gőzgépely?

– Mellyel én jöttem, az négy kerekű volt, mint egy közönséges kocsi, csak hogy kerekeinek befelé jóformán kiálló párkányszélei vannak. Ezek arra szolgálnak, hogy a kerékvasról le ne csússzanak, s minden félretérést a pályáról megakadályozzanak.

– De hogy tudhatja a kormányzó (gépigazgató), hogy mikor van elegendő víz az üstben a gépely mozgásba hozására?

– A vízállás az üstben minden pillanatban megvizsgáltatik két csapfordító (kakas) által.

– Úgy mondják, hogy az utazók sokat szenvednek a kéményből kihulló szikráktól.

– Lehet-e ezen apróságokat a másféle utazások kellemetlenségeivel összevetni?

– Hogy hazánkra térjek, mit gondol ön, lesz-e valami a Bécs–Győr-i vasútból.

– Én hiszem; hisz elég pénzerő van együtt, s a kormány sem ellenzi.

– Nem érez az ember erős megrázkódtatást a gőzkocsikon?

– Az ember nem érzi a sebességet; azt hinné, hogy egy karosszékben ül.

– Hiszi-e ön, hogy a vasutak általányosan az egész világon létesíttetni fognak?

– Azon próbák szerint ítélve, melyek eddigelé Európa minden részeiben tétettek, nincs benne kétség.

 

Garay János: Magyar és német beszélgetések, 1846. 181–189. l.
Hátra Kezdőlap Előre