CHARLES DARWIN

A FAJOK EREDETE


Természetes kiválasztás útján


Kampis György fordításában és előszavával


Budapest : Neumann Kht., 2004TARTALOM

BEVEZETŐ TANULMÁNY

A FAJOK EREDETE

Történeti vázlat a fajok eredetére vonatkozó nézetek munkánk első megjelenését megelőző fejlődéséről
Bevezetés

I. Fejezet
A háziasítás során végbemenő változások
A megszokás és a részek használatának vagy nemhasználatának hatása; korrelatív változások; öröklődés
A háziasított változatok sajátosságai; a változatok és fajok megkülönböztetésének nehézségei; a háziasított változatok egy vagy több fajból való származása
A házigalamb fajtái, különbségeik és származásuk
A kiválasztás régebben követett elvei és ezek hatása
Szándéktalan kiválasztás
Az ember kiválasztó képességére nézve kedvező körülmények

II. Fejezet
Változás a természetben
Egyedi különbségek
Kétséges fajok
A nagyon elterjedt, jól eloszlott és gyakori fajok változnak a legtöbbet
A nagyobb nemzetségek fajai mindenütt gyakrabban változnak, mint a kisebbeké
A nagyobb nemzetségek sok faja hasonlít a változatokhoz, mert egymásnak közeli, de nem egyenlő fokú rokonai, és korlátozott az elterjedésük
Összefoglalás

III. Fejezet
A létért folyó küzdelem
A létért való küzdelem fogalmának tág értelmű használata
A mértani haladvány szerinti növekedés
A szaporodási korlátok jellege
Az állatok és növények egymással való bonyolult kapcsolatai a létért folyó küzdelemben
A létért folyó küzdelem egyazon faj egyedei és változatai között a legerősebb

IV. Fejezet
Természetes kiválasztás, vagyis a legalkalmasabbak fennmaradása
Szexuális kiválasztás
Példák a természetes kiválasztásra, vagyis a legalkalmasabbak fennmaradására
Az egyedek kereszteződése
Az új formák természetes kiválasztás révén való létrejöttéhez kedvező körülmények
Kihalás a természetes kiválasztás következtében
A jellegek szétválása
A természetes kiválasztás működésének valószínű hatásai a közös ősök leszármazottaira a jellegek szétválása és kipusztulás révén
A szervezet fejlődési fokairól
A jellegek konvergens fejlődése
A fejezet összefoglalása

V. Fejezet
A változás törvényei
A szervek használatának és nemhasználatának hatása, ahogyan azt a természetes kiválasztás szabályozza
Akklimatizáció
Kapcsolt változás
Kompenzáció és gazdaságosság a növekedésben
Az ismétlődő, csökevényes és alacsony szervezettségű struktúrák változékonyak
Az egyes fajoknál különös mértékben vagy különös módon fejlett részek a rokon fajok hasonló részeivel összehasonlítva nagyon változékonyak
A faji jellegek változékonyabbak, mint a nemzetség közös jellegei
A másodlagos nemi jellegek változékonyak
Különböző fajok egymáshoz hasonlóan változnak, és az egyik faj változata gyakran egy rokon faj megkülönböztető jegyét veszi fel, vagy pedig egy közös ős tulajdonságaira üt vissza
Összefoglalás

VI. Fejezet
Az elmélet nehézségei
Az átmeneti változatok hiánya vagy ritkasága
A különleges életmódú és felépítésű élőlények eredete és változása
Különösen tökéletes és bonyolult szervek
Az átmenet módozatai
A természetes kiválasztás elméletének különleges nehézségei
A természetes kiválasztás hatása a látszólag csekély fontosságú szervekre
Mennyiben igaz a haszonelvűség tana, és honnan származik a szépség?
Összefoglalás: a természetes kiválasztás elmélete magában foglalja a fajta egységére és a létezés feltételeire vonatkozó törvényeket

VII. Fejezet
Különféle kifogások a természetes kiválasztás elmélete ellen

VIII. Fejezet
Az ösztönről
A szokások vagy ösztönök örökletes megváltozásai a háziállatoknál
Különleges ösztönök
Ellenvetések az ösztönökre alkalmazott természetes kiválasztás elméletével kapcsolatban: ivartalan és terméketlen rovarok
Összefoglalás

IX. Fejezet
Hibridizáció
A terméketlenség fokozatai
A hibridek és az első kereszteződések terméketlenségét szabályozó törvények
A terméketlenség eredete és okai első kereszteződéseknél és hibrideknél
Reciprok dimorfizmus és trimorfizmus
A keresztezett változatok és utódaik termékenysége nem általános
A hibridek és keverékek összehasonlítása - függetlenül attól, hogy mennyire termékenyek
A fejezet összefoglalása

X. Fejezet
A geológiai adatok hiányosságáról
Időtartamok meghatározása a lerakódás sebessége és a lepusztulás mértéke alapján
Az őslénytani gyűjtemények szegényességéről
Miért hiányzik számos közbenső változat az egyes formációkban?
Rokon fajok egész csoportjainak hirtelen felbukkanása
Rokon fajok csoportjainak hirtelen megjelenése a legalsóbb ismert fosszilis rétegekben

XI. Fejezet
Az élőlények földtörténeti sora
A kihalásról
Az életformák csaknem egyidejű változásai a Földön
A kihalt fajok rokonsága egymással és a ma élő formákkal
A régi és a ma élő formák fejlettsége
Azonos területeken azonos típusok fejlődnek a kései harmadkorban
Az előző és a jelen fejezet összefoglalása

XII. Fejezet
A fajok földrajzi elterjedése
A teremtés feltételezett központjai
Az elterjedés módjai
Elterjedés a jégkorszak alatt
Váltakozó jégkorszakok északon és délen

XIII. Fejezet
A fajok földrajzi elterjedése (folytatás)
Édesvízi élőlények
Az óceáni szigetek lakóiról
A kétéltűek és a szárazföldi emlősök hiánya az óceáni szigeteken
Kapcsolat a szigetek és a legközelebbi szárazföldek lakói között
Az előző és a jelenlegi fejezet összefoglalása

XIV. Fejezet
Az élőlények egymás közti viszonyai. Morfológia. Embriológia. Csökevényes szervek.
Osztályozás
Analóg hasonlóságok
Az élőlényeket összekötő rokonság természetéről
Morfológia
Egyedfejlődés és embriológia
Csökevényes, satnya és elveszett szervek
Összefoglalás

XV. Fejezet
Összefoglalás és befejezés