Előhang

A Régi magyar mesterségek című, 1973-ban megjelent könyvem a múlt munkanapjait mutatta be az olvasónak. Ezúttal Régi magyar mulatságok címen az ünnepnapokról számolok be. Az előző kötet inkább a városi nép életét idézte, ez a föld népét. Annak társadalom- és technikatörténet, ennek társadalomtörténet és néprajz, hagyomány és szokáskör a témája, mely önmagában is „színes”. Könnyebb volt tehát a népszerűsítő ismeretterjesztés követelményeit kielégíteni. Mindkét könyv rádióelőadások anyagát tartalmazza, és egyeznek abban is, hogy mindegyik előadás a téma egészét feldolgozó, az összefüggésekbe illesztett áttekintésre törekedett. De egyezik a két kötet olyan vonatkozásban is, hogy az eredetileg rádióelőadásnak készült szövegen csak annyit változtattam, amennyit a műfajkülönbség megkívánt.

A régi magyar mulatságok sokágú gyökérből szöktek szárba. Részint a gazdasági élethez kapcsolódó kalákamunka, részint a jeles napok, részint pedig az „élet három szüksége” és más családi események adtak alkalmat a mulatságra. Ebből következően a fejezetek egy részét naptárhoz kötöttem, más részét viszont az alkalom szerinti megünneplések sorrendjében csoportosítottam.

Ennél a kötetnél is szükségesnek tartottam az egy-egy témára vonatkozó fontosabb forrásokat közölni – kivéve a szövegben hivatkozott szépirodalmi idézeteket –, hogy azok segítségével a részletkérdések iránt érdeklődő tovább nyomozhasson.

A szerző
Kezdőlap Előre