BABITS MIHÁLY

ESSZÉK, TANULMÁNYOKÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA
BELIA GYÖRGY

 

TARTALOM

I. KÖTET

TÁRGYAS RAGOZÁS KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYŰ TÁRGYAKKAL
THE MONIST
THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
JUHÁSZ GYULA VERSEI
THÁLIA
A CIFRA NYOMORÚSÁG
SÁMSON
ERKÖLCS ÉS ISKOLA
BÁNK BÁN
SWINBURNE
SZAGOKRÓL, ILLATOKRÓL
SHAKESPEARE EGYÉNISÉGE
ADY
IRODALMI NEVELÉS
GEORGE MEREDITH
FUTURIZMUS
AZ IRODALOM HALOTTJAI
TANULMÁNYOK PASCALRÓL
BERGSON FILOZÓFIÁJA
A LÉLEK ÉS A FORMÁK
PETŐFI ÉS ARANY
MODERN IMPRESSZIONISTÁK
AZ IGAZSÁG GYULAI PÁLRÓL
REVICZKY GYULA
OIDIPUSZ KIRÁLY
AZ IFJÚ VÖRÖSMARTY
A FÉRFI VÖRÖSMARTY
NIETZSCHE MINT FILOLÓGUS
SZÉP ERNŐ ÉNEKESKÖNYV-E
BOLDOG VILÁG
DANTE FORDÍTÁSA
BROWNING
JÁTÉKFILOZÓFIA
[IRODALOM ÉS TÁRSADALOM]
MAGYAR IRODALOM ITÁLIÁBAN
MAGÁNTUDÓSOK
A KÉTELKEDÉS KÖTELESSÉGE
TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET
AZ IRODALOM KARÁCSONYA
DRÁMA
KÉT SZELLEM
BOCCACCIO
KÉT SZENT
MAGYAR IRODALOM
MISTRAL
B. F. HUSZÁRÖNKÉNTES: ELESETT AZ ÉSZAKI HARCTÉREN,  1915. JÚNIUS
A SHAKESPEARE-ÜNNEPHEZ
MA, HOLNAP ÉS IRODALOM
MIRÈIO
NOÉMI FIA
CENTENÁRIUM
ISTENKÁROMLÁS
ÁGOSTON
LEIBNIZ MINT HAZAFI
IGNOTUS VERSEI
A VESZEDELMES VILÁGNÉZET
NÉPKÖLTÉSZET
KÖLTŐ ÉS TOLMÁCSA
KANT ÉS AZ ÖRÖK BÉKE
[LOVAGREND]
ÉVI SÁFÁRKODÁS
AZ IGAZI HAZA
AZ IRODALOM ELMÉLETE
MAGYAR KÖLTŐ KILENCSZÁZTIZENKILENCBEN
TANULMÁNY ADYRÓL
EGY TÖRTÉNETI REGÉNY 1920-BÓL
MEGJEGYZÉSEK FÖLDESSY ADY-KÖNYVÉRE
KIRÁLY GYÖRGYRŐL
PETŐFI
MAGYAR RITMUS
ELŐSZÓ MADÁCHHOZ
ANTOLÓGIA
EGY FIATAL KÖLTŐ
[BESZÉD A SZEGEDI JUHÁSZ GYULA-ÜNNEPSÉGEN]
A SZERKESZTŐ TOLLA
UTOLSÓ ADY-KÖNYV

II. KÖTET

KÖNYVRŐL KÖNYVRE
A TESTVÉR-KÖLTŐ
BALASSA
EGY OLASZ VERSESKÖNYV
JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN
ESZTERGOMI RIPORT
A VÖRÖSMARTY AKADÉMIÁRÓL
ÚJ KLASSZICIZMUS FELÉ
ANGYALOK HARCA
A NYUGAT KÖLTŐJE
AZ ÉN KÖNYVTÁRAM
BAUMGARTEN FERENC ÉS ALAPÍTVÁNYA
INDISZKRÉCIÓ AZ IRODALOMBAN
A KETTÉSZAKADT IRODALOM
TANULMÁNY A MAGYAR IRODALOMRÓL
A VERS JÖVENDŐJE
A SZÍNPAD VÁLSÁGA
AZ ÍRÁSTUDÓK ÁRULÁSA
TÓTH ÁRPÁD
BEVEZETŐ A FIATAL ÍRÓK ELŐADÓESTJÉN
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
BERLINI NAPLÓ
DANTE ÉS A MAI OLVASÓ
SZEMÉLYI ÜGY?
A NYUGAT ÉS AZ AKADÉMIZMUS
EZÜSTKOR
EGYKÖTETES ADY
LÍRA AMERIKÁBAN
BALOLDAL ÉS NYUGATOSSÁG
AZ ÍRÓK PATRÓNUSA
FEKETE KOLOSTOR
EGY OLVASÓ KALANDJAI
SZELLEMTÖRTÉNET
A HAZUGSÁGOK PARADICSOMA
ILLYÉS GYULA VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN
ADY ÉS PÁRIZS
GOETHE
A MÁSIK AMERIKA
AMOR SANCTUS
ÜZENET ÉS VALLOMÁS
ÚJ NEMZEDÉK
ÉLETBELI SZÍNHÁZ
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
NÉPIESSÉG
A HALHATATLANSÁG HALÁLA
BERGSON VALLÁSA
KARINTHY ÉS ÚJ NOVELLÁI
KÖNYVPROPAGANDA ÉS KÖNYVÉGETÉS
NAGYÚRI DILETTÁNSOK
JEGYZETEK A BETEGÁGYBÓL
ELFOGY A MAGYARSÁG?
NEMZET ÉS EURÓPA
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
VITA A KÖZÉPKORRÓL
IRODALMI CESTINO
A NYUGAT ÚJ KORSZAKA ELÉ
MIT TEGYEN AZ ÍRÓ A HÁBORÚVAL SZEMBEN?
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
[BÉKEKIÁLTVÁNY]
ERDÉLY
A NEMZEDÉKI KÉRDÉS VITÁJA
A MAI VÖRÖSMARTY
EGY MINISZTERI BESZÉD KAPCSÁN
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
NÉPMESE ÉS REGÉNY
A LEGNAGYOBB MAGYAR
A SZÓZAT ÜNNEPÉRE
KOSZTOLÁNYI
DOSZTOJEVSZKIJ
TENNYSON
A HUMANIZMUS ÉS KORUNK
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
THOMAS MANN LEVELE
AZ IGNOTUS-ÜGY
PUSKIN
MAGYAR PROUST
TEHETSÉGVESZTÉS - VISSZAMENŐLEG
FOGARAS
A JÓ HALÁL
A SZEGEDI KÖLTŐ
A TÖMEG ÉS A NEMZET
TEREMTŐ UTÁNZÁS
A MADRIDI LEVÉL
SZEKSZÁRDI KADARKA
SZENT ISTVÁN VÁROSA
A SZELLEM FRONTJÁN
A TITOKZATOS MESTERSÉG
GONDOLATOK AZ ÓLOMGÖMB ALATT
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
PAJZZSAL ÉS DÁRDÁVAL
ADY, A KÖLTŐ
KARINTHY
A MAGYAR JELLEMRŐL
CSAK ÉNEKELJETEK!
A HÁBORÚ HÁBORÚJA
KÖLCSEY
CURRICULUM VITAE
NEVEK, ŐSÖK, CÍMEREK
[BESZÉDE A BAUMGARTEN-DÍJAK KIOSZTÁSAKOR]
AZ ERDÉLYI KÖLTŐ
EGY KIS DANTE-VITA
BLONDIN VAGY AZ ÖREGEDÉS
ITÁLIA ÉS PANNÓNIA