TORNAI JÓZSEF

MEZÍTLÁB, ÉNEKELVE

Válogatott és új versekBudapest : Neumann Kht., 1998
TARTALOM

  Paradicsommadár

Mert zuhansz
Égbekiáltó fák
Bújunk a napok mögé
Csak a zenét
Azoknak a szerelme
Ne mondj le hazádról
A nárciszokat se feledd el
Májusfa
Kő-hallgatás
Szerelmes ének
Sárga nap, rózsaszín nap
A piros torony
Paradicsommadár
Csöndesen élnek
Az időből nem marad
Kószálok a vasúti töltésen
Szabó Lőrinc
A nyárfa este
Születés
Forróvíz
Klasszikus ipari táj
Csupasz mellel
Magasság és mélység
A sziget, mint a halál
Erdő
Megismered a bűnt
Szerelmes kezek
Válassz testvért

Az égigérő föld


Pünkösdi éj
Dunaharaszti
Zene, margaréta
Az ablakban begónia
Szállva a sötétség felé
Kettészakított élet terhe
A sírkövek moccanatlan álltak
Kislányok kórusa
Gyerekek és halottak
Sztravinszkij: Le sacre du printemps
A fekete-fehér kutyák
Tavaszi holdtölte
Hemingway nyara
A nehéz óra
Testük földje
Kétoldalt fehér lombok
Vérmes agyad
Leszálltam anyám öléből
Sodrás
Ferencvárosi szél
Sötét gyökérként
Száműzetés
Éj mészárosa
Az égigérő föld
Arany halakat festünk
Lassan fordulok el
Három elégia
Virulás és fény (Ravel)
A lét kerek fül-alakú

Jársz és kiáltasz


Lábunk elé a tengert
Csillagnál vadabb
Árnyékos vadvizek
Méz, dió, krizantin
Rilke
Odaadást, végső álmot
Azokban a boldog napokban
Jársz és kiáltasz
Köröskörül
Dal
A látóhatár madarai
Az ideges szél jajgatása
Mint a hattyú, most elúszhatnék
A költők nem azért énekelnek
A tavasz mennydörgése
Szomorú, szomorú vidék
Testünk legendái
Se égő nők, se káprázó szavak
Összetörjük a kőtáblákat

Aranykapu


Szent István szarkofágja
Vannak magyarok
Sárga porfelhő
Aranykapu
Csillagok hosszú házsora
Csönd és hideg
A halak kiabálnak
A fejem darabjai
Csak a műveink
Sötétség
Az ember belül üres
Ágasfa
Aki a tűzbe öltözködik
Beásva magam
Kiabáló harang a tél
A holdkaréj
Szerelem nélkül élni
A négylábú madár
A tűz keresztfája
Most nem gondolok a halálra
Se nappal, se éjszaka
Még egy kicsit élni
A halál hadifoglyai
Adj nekem egy poharat
Az éjszaka
Gorkij börtöne a Péter-Pál-erődben
A gyerekkor csillaga
Végre
A szigorú angyal
A tenger fölemelkedése
Víz, víz, víz
Meddig emlékszel rám?

Időtlen idő


A sziget, melynek nincs vége
Mehetsz, paradicsommadár
Dobok
Neander-apám
Időtlen idő
A bálványok neve
Ha isten szeret
A paradicsomból kiűzött Ádám
Ecetfák
A hajfonat
Ez most a divat
Epigramma
Utazunk, utazunk
Park, emlékekkel
Görög tánc
E világvárosban
Nők glóriában
Telefonok
Mindenkiben a szörnyűség
Hullámok dörgése
Rózsa-üzenet
Bartók
A félelem
A virágos föld titkai
Fáj a szívem
A nemzet szelleme
Síkság

Kiszakadva


Zsoltár
Az elveszített nők
István király
Dózsa
József Attila
Illyés
Kiszakadva
A boroszlói nyaktiló
Ebben a korban
Olaszország
Bújjunk ki a bőrünkből
Most
A kés, a fájdalom
Öt szomorú dal
Ha valakit megszeretsz
Csillagkép
Ne légy hű
Asztalomon a kő
Zene
Én vagyok a te társad
A sasok
Végy búcsút, idegen
Ha csak egyszer
Krúdy
Tejút
Tél van
Véremben a halál
Ússz át a vízen
Semmiből semmibe

Naptánc


Bíbic-koromban
Kinyitni magam
Pusztulásunk
A paradicsom nyelvén
Mondjuk a könyörgést
Tüskebokor
Oda kell adni
Naptánc
Ó, természet-anya
Földalatti apám
A Tornai-vér
Meghalni valamiért
Mr. T. S. Eliot tésztát főz
József, az újrakezdő
Don Juan magnószalagon

Tizenhét ábrándozás


Első ábrándozás
Második ábrándozás
Harmadik ábrándozás
Negyedik ábrándozás
Ötödik ábrándozás
Hatodik ábrándozás
Hetedik ábrándozás
Nyolcadik ábrándozás
Kilencedik ábrándozás
Tizedik ábrándozás
Tizenegyedik ábrándozás
Tizenkettedik ábrándozás
Tizenharmadik ábrándozás
Tizennegyedik ábrándozás
Tizenötödik ábrándozás
Tizenhatodik ábrándozás
Tizenhetedik ábrándozás

Fejem alatt telihold


Hozzátartozik
Legázolt paradicsommadaraink
Gyerekek és gabonák istene
Nyöszörgő, újjászülető arc
Ó szerelmem, első kiszakadásom
Húsvéti kezed, anyám
A tegnap fái
Fejem alatt telihold
Tízezer nép
Nagyon kicsi, nagyon ősz
Egy telefonfülke előtt
Napfogyatkozás
Ady könyve
Két pár villamos üvegszem
A szomorúság démonai
Ha önmagává változna a szó
Beethoven nyolc boldogsága
Az ezüsthalott
Gyökér, gyökér
Bőre puha lombjával
Nyelvtelen, reménytelen
Talán, ha elmennék Harasztira
Hajamnál fogva
Az otthontalanság elégiája
Semmiből semmibe
Tüskésen, sárga-levelesen
Elmenni oda
Kakukkok, ébresszetek

Veres Péter-énekek


Öregapám
Föld-nemző ember voltál
Szomorú vagyok én, a te fiad
Sír-szívű, gyere vissza
Mindenki vár
Mikor te szántottál
Megtagadtad a törvényt
Szegény voltál, mint én
A nagy gyászének
Magamhoz kötlek
Ha visszajössz
Hosszú időt adtál a szeretetre
Tudod, ahogy nekiesnek
De te elmentél
Hát e tojás-forma kemencénél
Végre megszólaltak a bennszülöttek
Most már énekelek
Te Balmazújváros
Minden másképp van
Hogy képzeli ez a lelkiismeret?
Ha látnád
És volt, hogy nem szóltál hozzánk
Csak aki táncolt már
Most téged hívlak
Győzünk? kérdezed tőlem
Hallgatnak rólad
Hadd mondjuk el
Micsoda iskolába járatsz
Mint Adyban, József Attilában
Örök anyaggá váltál
Ingedet rám
Tu es Petrus
A kerek-egész embert
Mikor majd újra egy lesz
Kell valaki kapaszkodónak
Neked erős körmöd van
Most már bevallom
Végülis csak az számít
Egyre több az elmondhatatlan
Utolsó zsoltár

A többszemélyes én


Engem nem küldött senki
A történelem szétfűrészelése
Két Szervátiusz Tibor-szobor
Rettenetes országom
Halleluja föltámadóknak
Ha nem volna népdal
Emese álma ölyüvel és folyóval
Egy kuruc beszél
Minden elmúlt
Játék és álom
Húsvéti menyegző
Vízililiomok és sárkányfüvek
Át volt itatva
Ajándékozások
Tisztaság
A kiszabadult én
Csönd és hó-fény
A kiűzetés nem ért véget
Apokalipszis
Holtpont-élmény
A többszemélyes én
Angyalszárnyú zöld jegenyék
Cápafogas táj
Mindig, mikor a halál
Az idő ruhája
Istenem, adj nekem egy tanyát
Istenem, szeretnék addig ébren maradni
Isten, akár egy tökéletes szótárkészítő
Ugyanaz-isten
Isten nagy csöndessége
Hajnalaid lovaival
Handel és Bach
Csillag-anyám, csillag-apám
Holdsarló és Esthajnalcsillag
A Kutya-csillagkép

Ádám és Éva oltára


Ami még fehér előtted
Az a mocskos bőrű tenger
Mindegy, szerelem vagy halál
Maratonnál, a tengerparton
Mokasszin és előszoba
Nézem a jázminszirmokat
A fészek-jel
Indián feleség
A szerelem mennybemenetele
Ölelésed ablakán
Buddhista szerelmes
Telefonbeszélgetés
Az elárult vér
Kilép szememből fölragyogva
Nélküled élni
Illyés tengere
Juhász Gyula az Alföld szívén
A mindenség-pókhálóban
A hangtalan hang
Pilinszky keze
Debussy: Clair de lune
D. H. Lawrence-hez
Baudelaire: Hattyú-csillagkép
Prometheusz autón
A sértettség népe
Tüskésdrót-homály
A 20. század mocsarai
A Sátán a rádióban
A boldog öböl
A lepke, az enciánkék
Uexkuell méhei
Éjhosszan a történelemről
Sír az út előttem
Évek fölborított korsói
Álmom egy népről
Ádám öregen a paradicsomot látja
Őszi Ádám és Éva
Ádám és Éva a civilizációban
Ádám és Éva oltára
Ádám és Éva visszaszökik a paradicsomba
Az erdő Évája
Ádám búcsúzik Éva testétől
Ádám és Éva napéjegyenlősége
A világóra lejár
Jobb és bal arcom
A testvér-isten
A pikkelyes isten
A reménytelenség istene
Isten őszi szava
Az isten-semmi
Szörnyeteg vadrózsák

Megcsókolom a szomjas folyót


A leander júliusa
Hej, siposok, hej barlangfestők
Az örökkévalóságot számolom
Megcsókolom a szomjas folyót
Az indián teknősbéka-dala
Fölébredek s ijedten nézem
Ketyeg a pad
A fehér felhő nap-feje
Kényes leanderág
Lepkék telefonfülkéje
A hegyek kinyilatkoztatása felé
Dal az (ana)nász-madárról
Bodzavirág-húsú Istár
A kozmikus szarkofágban
Pinceféreg, fényszeráf
Kristályok
A németek
Halálfa
Földhözvert madarak betűi
Mindent előlről
A nagy akácfák alatt
A költők
A tiszta hívás I.
A tiszta hívás II.
A nyár eszelős hélium-tekintete
Isten nyomai
Eljött a homok alól
Fodrozódik és kisimul
Mi lehet abban mámorító?
Kék virág, semmiben
Az eső
Hogy fáj neked, barátom…
A szilvafa
Őszi kert
Egyik barátomhoz
Novemberi hold
A tél hideg melle
Megmentésemre...
Amíg az a hold-fehér arc
Egy eltévedt sárgarigóhoz