Bújunk a napok mögé

Bújunk a napok mögé,
de a napok kidűlnek.
Bújunk a napok mögé
a közeledő enyészet elől,
de a napok kidűlnek,
mint erdei fák
csikorgó páncélos talpa alatt.
Mindenfelől halljuk
a halál gépeinek
tompa dübörgését,
és egyre védtelenebbül
reszketünk a cinkos mosolyú
ég és föld között.
Mert aki ma meg is menekül,
holnap már betört mellel fekszik az ijedt utcákon
s végleg-kiégett szemmel
bámul a förgeteges gyilkos után.
De azért jó elbújni
a jobbra-balra zuhanó napok mögé;
jó nem látni mást
csak a részvevő napokat,
a tehetetlen napokat,
kik olyan odaadóan rejtegetnek
hátrább és hátrább,
míg a szuronyos, lámpátlan angyal
oda nem szögez
az utolsó, eltakart szemű csillagokhoz.Hátra Kezdőlap Előre