Sztravinszkij: Le sacre du printemps

És mikor benyitott a fehér szobába,
egy könyv volt a szürke csontfésű ágya.
És megfogta, hogy fölemelje,
de csak kapaszkodott a könyv-perembe.
Belenyúlt a vízbe: és a víztükör
szilárd volt, mint a vas.
S a máskor hajlékony égitestek
mozdíthatatlanok és feketék lettek.
A kutya szaladt és megmerevedett,
amint ránézett, a lába előtt.
És a fákhoz is hiába közeledett:
kemények lettek tőle, mint az üveg.
Színtelen, átlátszó és hideg
szakadék volt a kert.
Ruhája megfagyott,
és húsa kopogó lett, mint a csont,
mint a kő, mint a fésű,
mint a száraz bőr, mint a járdák.
Megszámlálatlan reggel
csak nézett hócsipke-szemmel,
fejében már színes kristály volt az agy:
jéghideg oktaéder-daganat.
Nem jutott eszébe több,
mint a születése előtt!
Az idő nem nőtt és nem fogyott,
nem fénylett, nem borult: szikla-szarvait
meresztette föl, föl a napig,
hol már csak sápadt hab volt. A hab
fölött kék rés: kék tenger
és az alvadtvérszínű nap.
Egy kvarc-diófa megingott
és elvágódott: kékes-zöld szilánk-halak
úsztak át a levegőn.
Gyökere kifordult
és ragyogó szálkákra hasadt.
Rózsaszín sugárzás. Aztán a
rózsaszín helyén fölszállt a sárga.
Elfordult: körbeszélesedett,
mint a tölcsér és kialudt.
És egy nő lebegett mögötte,
mint a fény-tölcsér szülötte,
fekete sörényű nő, olyan fehéren!
piros mellbimbóval a szikra-jégen.
Énekelni kezdett és énekelve
belemerült a zúzmara-kertbe.
A dermedés megremegett,
izzani kezdett, mint a parázs.
Madár röpült föl, körözött:
és minden fa zöld lett, tiszta-zöld.
És a lány odaért hozzá,
karját nyakába kulcsolta, halvány
ölét törzsének feszítette, arcát arcára,
haja betakarta, mint izgága
bokor, mint a zápor, verte a szája.
S egyszerre
mozdulni tudott: forró lett a teste.
Tavaszi olvadás kristály-agyában,
csillogás nőtt a szemében,
és a sötétzöld szemekbe
a szemét eltemette.
Az eleven gyöpön nyelvét féktelen játszó
kedvvel a gyöngy-fogak közé mártotta
s a lány combjaiba fonta;
aztán az egész kert lobogni,
csattogni kezdett, mint nagy piros zászló.Hátra Kezdőlap Előre