A paradicsomból kiűzött Ádám

Emlékszel még a paradicsomra?

Hogyne: óriásfa volt, belül kikorhadt, kifényesedett üregű. Gyantaszagú, kukoricatej-szagú fa-aknában másztunk fölfelé. A fa teste nedves-meleg volt. Ujjaim alatt hangyák másztak, az odvas repedésekben fehér-madarak nyelték a gyíkot, tücsköt; toll és fémes madárürülék ömlött a fejünkre.

Zöld világosságban egész úton.

Előttem egy nő kapaszkodott fölfelé, kútból kimászó nő: könyökkel, szétterpesztett lábbal. Vissza is csúszott a fenekével a karomba. És alattunk mások jöttek a fa mélységében, és senkisem fordult vissza.

Tele volt a szám hosszú, fekete hajszálakkal. Elaludtunk, és álmunkban fönt álltunk a fa koronájában.

Emlékszel a fölérkezésre?

Nem. De mindenki tudta, mi nyílik ott fönt.

A fa terebélyében nagy viaszos tölgylevelek susogtak, a levelek között zúgott, szúrt a fény: egy fánál nagyobb, aranymellű bogár lakott a fa fölött.

Sötét is lett, máskor ragyogtak a vízcseppek, a levelek szára, az ágon ülő levelibékák szemhéja, a bojtos virágfüzérek, a nő és a férfi szőre.
Hátra Kezdőlap Előre