Görög tánc

Ez a mámor nem szakad meg:
kavicsos föld éjéből gőzölög,
guruló, meszes kövekből dörög elő,
tenger és szikla egymásba-harapásából,
villogó vízgyöngy-habzásból,
szigetek, félszigetek izzásából, remegéséből,
hegyikecske megállíthatatlan kés-patáiból,
irhás paraszt eke-csikorgásából,
ős-halottakból,
kik csont-paradicsomban lángolnak alatta,
Oidiposz ordításából:
Tudni akarom, ki vagyok!
Pajzsok és lándzsák cikázásából
Trója összebukó arany-bástyái között;
ötezer szigonyos ez a mámor:
átdöfött halszívek, polip-szemek dühe;
kifaragta a márványcsúcsokból
az oszlopokat, Aphrodité-csípőket,
Apollo-vállakat, Apollo-heréket,
tengerre lökte a birka-fejes hajókat,
Platon, Herakleitosz, Arisztotelesz mámora,
a szerelemé, ágyékok egymásra csukódásáé,
vér-habzó bikaisten-ritmus:
jön a rézbányákból, vasas rabok
három lépéses topogásából,
faggyú- és szentkép-szagú szobákból,
fekete kendős özvegyek tüdejéből,
fölrúgja a homokot a király-palotákig,
megbillenti az ágyús hajókat;
egy ugrás: a tenger kifakad a partra,
másik ugrás: a lakónegyedek borulnak
a terekre, fügefák alá;
ötezer éves, hold-tükrű mámor,
görög nap fehér-mámora:
kisült rög, kisült bokrok, kisült arc-ráncok,
kocsinyomba ezüstöző nyári forráscsík;
kitárt karral: ez a forgószél,
pörgő lábbal: ez a bányalég-erő.
A katonabojtokra hamu ül,
a hullabírák tokájára sár;
lófarkhoz kötözhetik,
a patkók kövön-csattogása tovább-hajtja,
tüskésdrótos fej, körbe-körbe,
keresztrefeszített madarak, körbe-körbe,
elásott csecsemők, vergődjetek,
segíts, káromkodó anyám mámora,
bokám csókoló göröngyök,
forgassatok!Hátra Kezdőlap Előre