A virágos föld titkai

Ó, emberek, szeretni kell a földet!
  Juhász Gyula

1.

Szeressetek, mikor fényben forog virág-, fű-, madár, lomb-koszorúm.

Szeressetek, mikor a foglyok fölberregnek a tarlókról; körbeállnak és táncolnak a nyulak óceán-zöld vetéseken.

Szeressetek, mikor erdők recsegnek a szélben; meghajlanak a dombokon és fehér vízióik elindulnak a hóban.

Szeressetek, mikor piros húsomat szántjátok, belémvetitek a kenyérmagokat, és pörzsöli bőrömet, ráncotokat a nap.

Szeressetek, mikor szeretitek egymást; egymás holdudvarára döbbentek és nem tudtok elaludni, ott lebeg fölöttetek a Gyönyörű szentképe.

Szeressetek, mikor átröpültök fölöttem, látva a hegyek rettegését; mikor végigfeküsztök a vadsárga réteken, gödröt ástok a temetőben; tüzet raktok vérmes szénből és fából.

Szeressetek, mint a kutyák szeretnek, mint az emberevő tigrisek, a szarvasok, százlábúak és csíborok.

Szeressetek, mikor telihold függ melleim között; mikor a csillagok rátok ijesztenek végtelen csikorgással.

Szeressetek, mikor kis-emberek vagytok; nem tudjátok még kimondani a csodálkozást és játékházat építtek sárból az udvaron.

Szeressetek, mikor megtudjátok: belőlem csirázott a húsotok, csontvázatok, nemiségetek, agyatok és szemetek; mikor fölágaskodom bennetek és örökké éhessé teszlek.

Szeressetek, mikor otthont raktok a köldökömön és mikor elkergetlek minden fészketekből, hogy meztelenek és ártatlanok legyetek újra, mint az agyag, mint a só, mint a zöldes fémek és gázok örökléte.

2.

Szeressetek és építsetek tornyokat, utakat és csúcstetős házakat.

Öntsetek gépeket és szerszámot; fegyvereket a gyilkosok ellen; távcsöveket a csillagok fölkutatására; autókat és repülőket, hogy megismerjétek nyakamat, síkság-combomat, tengerajkam.

Csináljatok széket, fazekat, fabálványt, játékkocsit a gyerekeiteknek; bárkát, amiben haláltól halálig eveztek.

Fonjatok és szőjjetek: a boldogtalanság és a találkozások ingeit, a sejtelmek és a kétségbeesés köpönyegét.

Mindenféle erőből: a villamosságéból és az atommagokéból teremtsetek és gondolkodjatok, mikor fáztok csákánnyal a kézben; mikor a nyár gyümölcshúsa fölhasad.

3.

Feketék, sárgák, barnák vagytok: ez a különbség nem az igazi.

Vérengzők, okosak, gyávák vagytok: ez a különbség az igazi.

Tízezer nyelven beszéltek: ez a különbség nem az igazi.

Angyalnak és sárnak csúfoljátok egymást: ez a különbség az igazi.

Kék síkságon, kövek közt éltek: ez a különbség nem az igazi.

Nyitva vagy zárva vannak országútjaitok: ez a különbség az igazi.

Istenben, bálványokban hisztek, vagy semmiben: ez a különbség nem az igazi.

Lóg a bőrötök vagy arany habzik a véretekben: ez a különbség az igazi.

Ökröt hajtotok és krumplit szedtek, alumíniumot öntötök vagy betűt szedtek:

ez a különbség nem az igazi.

Szeretitek a titkaimat: engem, vagy nem szerettek: ez a különbség az igazi.

4.

Jó megszületni, kisarjadni a kavicsok közül, mint a hársfa.

Jó nézni az elporló vonatok után, esztendők után, lányok után.

Jó extázisban úszni, extázisban úszni a földön.

Jó élni és megsemmisülni: lemerülni a víz közepében a halakkal, csigákkal, vízililiommal.

5.

Adtam nektek a varázséneket, a varázs-mondást, százezer évest.

Adtam nektek a vallomást: láng-abroncsa kisebb, csak énetek lobog benne.

Adtam nektek a zenét, szót, képet: ez a három a teljes hatalom.

A zene a földről énekel, de nem tudja kimondani; a szó kimondja a gyökereket, de arca nincs; a teremtést nappali gyönyörében

csak a kép nyitja ki.

Lehettek, amik akartok: hegyszínű tenger, szerelmes a szerelme gyöngyházkagylójában; nők férfiak és férfiak nők; szárnyas oroszlánok a hámló bozótban.

6.

Nyissátok meg az utakat egymás országaiba,

utazzatok egymás országaiba.

Ha valahol két nemzet együtt nevet: az az én nevetésem.

Ha valahol egymás borait isszák: az az én lakodalmam.

Ha valahol egymás dalait éneklik: az az én hangversenyem.

Tanuljátok meg egymás legszebb szavait, legszebb gondolatait, tündérmese-reményét.

7.

Én vagyok az óriási hüvely és a méh, az óriási vessző, ki liánnal benőve fölmagaslik.

Én vagyok a vasfa, narancsfa, búza; kukorica: a hosszúhajú Isten.

Én vagyok a zöld nedv és a tejfehér nedv: elordítom magam a Mennydörgés Hegyén.

Vizesés-hangon énekelek, csapkodom a bambuszerdőket, akácerdőket; letaposom patáimmal a szőlőket, rózsaágyásokat.

Belédrúgok ha elalszol és fölébresztelek a félelemre.

Halpikkelyekkel rakom tele a mogyoróbokrok ágait, táncra hívom a Forgószélistent.

Nem hagyunk egy ajtót, egy padot, egy hidat, egy téglát a helyén.

Megfordulok a vasháncsú ősfák körül és kiszakítom őket gyökerestül.

Én vagyok a repedt, odvas kő a muharmezőn.

Én vagyok a lepke színe és a hiéna színe.

Én vagyok a meggyfákon végiggyöngyöző szél, fű dér-öntvénye, hold arany-szigonyába nyársalt felső.

Este, mikor a fácánok elülnek a tamariszkusz-fákon, riadt fácánrikoltás a szerelmetek.

Kígyóból farkasba bújok, nyári vadzab-szoknyáimból tavaszi ingeimbe.
Hátra Kezdőlap Előre