Fáj a szívem

Fáj a szívem,
hogy megszülettem,
nem éltem Gilgames városában,
a Barlangi Ember idején, mikor bölény,
pézsmaszarvas, kecske, mammut, óriás-oroszlán képével
mázolta be az ember a sziklákat,
nem én vagyok a szegénylegény,
ki háromszáz éve énekelt és kódorgott itt a mocsarak,
 nádkunyhók,
lányszemek közt,
nem él apám,
nem él anyám,
mikor hozzád megyek,
fölállnak és veszekednek a mellemben,
orrommal érzik a rúzsod illatát, tenyeremmel simogatják
 a melled,
csodálkoznak,
tovább ijedeznek testemben,
ha egyedül maradok és csöndben érzem fölgyulladni
idegeimben az ősi, sebhelyes csillagokat,
nem áll meg bennem az idő:
messzebbről jön, mint a szivárvány-örvényes
 naprendszerek,
mint az élet első tojáshéj-törése, mint a fák klorofil-
 tűzijátéka,
mint e legelső égő sejt,
fekszem a napon
és a nap kifényesíti szememet, látom, amit csak
szeretnék, amit sose akarok: a tökéletes egyensúlyt,
 a végleges
fehér Tüzet, a Forrást, honnan az idő kitekergőzik;
 a feketeséget,
honnan a világosság előrobban és létrehív
sötétségből, tízezer színből,
Tízezer Szín:
Paradicsommadár,
ki söpri lomb-szárnyával az aszfaltot,
szén-fejével hold-puha lányra hanyatlik,
míg kék-sárga szikraeső közepette szét nem ég, vissza nem tér,
ahonnan jött: a legszélesebb áramlásba, az égig
 láthatatlan folyóba,
mikor elindulok,
tested bozótjában,
a telihold végigsüti
az egész tavat: szemed árnyékba borul,
így futunk ki, kifelé a civilizációból egy homokdombra,
fáj a szívem
egyiptomi szobor-szemedtől,
a fénytobzódó virágoktól,
a nagy síkságtól, ahonnan jöttem,
a szélesre repedezett agyagföldtől,
a medre csontjáig kiszáradt Tiszától, a parasztháztól,
mely kapkodva szedi kis ablakán a tüzes levegőt,
van egy falu, csukott, poros
és gazos ott minden, de egyszer
egy messzi német temetőben este felé körülvettek
 és húztak haza
a fekete, kerek, bajuszos magyar fejek,
a magukba fordult, csontos, néma emberfejek,
a halál-vágyó,
az üdvösségre vágyó,
az elkomorodó, a lemondó,
a csupa-indulat-rém és a többi Névtelen.Hátra Kezdőlap Előre