Hatodik ábrándozás

Minél jobban szeretlek,
annál inkább árnyék után futok,
semmi után, légüres terek felé.
Minél jobban,
annál széttörtebb kézzel,
bevertebben ziháló bordákkal.
Attól nem vagy, hogy utánad kapok
a magukat-fölfaló hetek tajtékából!
Ha nem szeretnélek,
lehetnél bárki
egy nő, fölfénylő arccsonttal,
fogának templomkövével
a belépőre, rám csillogó,
hajával akácokat túlrecsegő;
de a szeretet most szétszed,
elpusztít, mert te nem állhatsz
meg előtte; hol az a lény,
akit én vergődéseim dobjában forgatok?
Minden téves mozdulat
visszakap önmagába,
a látóhatárra szögezett férfi saját
árnyékára zuhan, hangokat hall,
kaparászást az éjszaka sátra mögött.
Ha legalább úgy léteznék,
ahogy a fatönkök, vizikövek léteznek!
De ez az odaadás már megsemmisülés,
megsemmisítés. Hol vagy? kérdezem,
és Hol vagyok? a válasz,
Lejjebb, lejjebb, mindig lejjebb
a hiány kaszakútjában,
önmagamban eltévedve,
a homályban arcéled, ruhasuhogásod
sejditve, mintha ereklyét,
mintha gazdátlan csontot, törmeléket…
Minél jobban szeretlek,
annál jobban szív föl
egykedvűséged homokja,
páraesőt fújsz rám,
elborít, felhővé tesz,
vízzé, semminél semmibbé,
eltávozott, eltávozott asszony,
íz, incselgés, mozdulat:
hozzád vágyódásom
tart testet az elkószált léleknek,
legyen hova megtérni
a véres, eszeveszett, boldog
kóborlások után.
Hogy szeretlek most?
Mint a behúnyt szemet,
mint a rozs fejéből kihullt magot,
mint feledékenységemet
és ujjaim, ölem emlékét.
Mint elítélt a puskacsövet,
a kikerülhetetlent, az utoljára ránézőt.
Fordulj el tőlem:
véred szikrái rámtekintenek,
öleld magadhoz új hontalanságod,
az ajtó itt téged nyikorog,
vérereid a ház falában futnak,
karod-lábod befonja az udvart.
Csak téged, csak téged,
az én égig-nagy szeműmet,
az én halál-mosolyúmat,
csak téged tartlak a számban,
távolodót, növekedőt
éjszaka, messze.Hátra Kezdőlap Előre