Tizenharmadik ábrándozás

Ne csírázzon ki semmi a csöndben:
akkor jönnek a földalatti pofák,
gyökérből-kibújók, gödör-szellemek,
a kétszájúak és háromszeműek,
odaállnak az ágyamhoz,
éhesen kapkodnak a fejem után,
szótlanul vigyorognak, várják, hogy
behúnyjam szemem és lássam:
a homokon vándorolva, csenevész fán
sárgabarackot találtunk
és a férfi a nő lombja lett
és az asszony a párja ágainak
hajtása: gyökéri elragadtatottság
és egykedvűség testvérisége.
És most a némaság,
homoktetők ragyogása,
egyedül-maradottság fagya;
ne csírázzon ki semmi a csöndben,
mert akkor jönnek a kötél-emberek,
gáz-emberek, gyógyszer-emberek
és a torony-ablakából-lelökő-emberek,
csak ne legyen csönd és sötétség,
ne induljanak meg ellenem
a veszettkutya-agyarú kerítések,
ne susogjanak a kisült napraforgók
tűzről, hátamon végigsikoltóról.
Láng szisszen föl, a fehér hamu közeledik:
taraja magasodik az ajtóban,
felhői felém göndörödnek,
magukkal ölelnek a tűzbe,
a tébolyult, beteg szabadulásba.
Egy robbantás, egy szégyentelen üvöltés
és nem vagy,
nincs a hideg,
csak a magam vérének árapálya,
szél zörgése csukott ajtón,
távoli szekerek beszéde
kővel,
gödörrel.Hátra Kezdőlap Előre