Tizenhetedik ábrándozás

Igen, most kinyílt minden,
kinyílt a világ őshegy-pofája,
a lassan kitáruló, gyorsan összecsapó,
a büdös, sárga őrlőfogsoros pofa,
rothadékok, zsír és húscafat gödre,
nyitva van, belelátni,
látni, mi bújik mögötte, mi rekedt
a ragyogó, egyforma, kecsegetető
napok mögé, hosszú mosolyok mögé,
jóság, gyermeki szavak mögé,
többé nincs zár,
nincs fátyol és köd tagjainkon,
nincs ezüst-arany hínár rajtad és rajtam.
Fatörzs hosszába vágva,
birka végighasítva,
látható májjal, gyomorral és belekkel:
íme, most te meg én.
Még élve, forrón és remegve,
mindent kivallva, elárulva, leköpve,
összeégetve: feketén, szenesen
nézzük most egymást.
A nehéz hegyes pillantások
mint a kövek, kavicsok: zúznak és ütnek.
Igen, most kinyílt minden,
az öntudatlan virágzástól
halálig, hajnalig,
mikor egyedül ébredtem
az üres ágyon. A szél aztán
telehordta porral-szeméttel
ezeket a nyitott eresztékeket,
tépett, piros hússzöveteket: az elszakított,
véresen csüngő kapcsokat.
Ezt akartad? Lábaimat két
összehajtott szálfához kötözni,
(ezek voltak legszebb éveink!)
aztán elengedni: ezt akartad?
Darabjaimat a hold kampóira,
a föld legmélyebb árkaiba vetni?
A poharak az asztalon állnak,
a mindent-fölismerés,
mindent összezavarás poharai;
kiittam minden bort,
telihold süti arcom,
szemcse-fény, por-fény:
beleszáll minden törésbe,
repedésbe, eltünteti a csonkokat.
Egybeolvaszt, kisimít.
A síkság hallgat, elnyúlik,
sivatagi homoknyelvei világítanak.
Kiáltok valamit,
talán nem is kiáltok.Hátra Kezdőlap Előre