Apokalipszis

Szürkületre nem jön reggel,
estére nem száll virradat,
most éjfél felé másznak a mutatók,
nyílik a sötétség murvás szárnya,
terül Európára hosszú árnyék,
a világra fekete hurok.
És megölik egymást a harangok,
elrágja virág a virágot, földrész a földrészt,
csak lángot szülnek a templomok,
Krisztusok, Mohamedek, Buddhák hiába kuporognak
a bölcsesség pusztájában:
nem gyűlnek tanítványaik,
nem nő tüzes nyelvük a sötétség ellen,
nap-zuhanás után nem ömlik ránk a hajnal,
de az éjszakai undokságok:
vér és halva kipréselt magzatok sokasága
és árulás, éhezés,
az undor önmagunktól, ivadékainktól
és szurok-zsákba öltözik a hold,
nem nyitnak májusi liliomot a Máriák,
az angyal nem jelenik meg Máriának.
És sírhatsz, anyám-föld: elviszik a fiad
sár-szemöldökű hordák
elvonszolják az ártatlanokat, bűnösöket.
Imák nem használnak,
fegyverek, káromkodások hiába csattognak.
Por, törmelék lepedéke az arcredőkön, városokon,
anyaméheken, szent szavakon:
a szépség meghal a repesz-tüskés ajtófélfán,
kutyák szemében, festők ecsetén.
És nem tudjuk, mikor van éjfél, mikor tavaszidő
mikor a szerelem évada, mikor a bujaságé.
Mert elözönlenek a gépek,
géppuskák, rakétaszárnyas cápák,
szín nélküli napok, holdak fekszik meg a belünket
és nem tudjuk őket kiokádni
csak epénkkel, májunkkal egyetemben.
A hánytorgásban hasztalan igyekszünk
meglátni az első tiszta madarat,
meghallani az első hullám jelét a parton,
midőn ott úszósziget köt ki új magvakkal,
újfajta állatokkal, igékkel.
Akkor majd énekel a part,
énekel megmaradt csontunk
és vesszük a kenyeret és a húst,
vesszük a forrásvizet és adjuk egymásnak,
mintha újra-öntött volna az ősöreg nap.
És azt mondjuk: derengés
és azt feleljük: ember és szerelem.
De most esteledik, most éjszaka jön
szúrós füsttel és ágyukkal,
repülőkkel, titkos kábelekkel.
Zűrzavar, testvéreim, zűrzavar!
Ne higgyétek, hogy erősek lehettek,
gyarlók lesztek és megadjátok magatokat,
hogy mentsétek a mai napot
és eláruljátok a teljes-időt.
Mert most éjszaka jön, éjszaka, éjszaka.
Végét, arcát nem mutató sötétség
a szátokban, országaitokban.
Meneküljenek vagy maradjatok: mindegy,
népek egymást kisértő fiai.
Sírjatok vagy öldököljetek: mindegy;
a gépek és üresség legyőztek titeket!
Mondtam: üresek vagyunk,
mondtam: nem látjuk, hol kell megállni,
most fölbukott a hajó, fordul bele az éjszakába.
Jaj nektek, utasok, jaj nekünk,
fény-szeretőknek, gyerek-szeretőknek,
a mindenség tiszta világítótornyait áhítozóknak.
Ó hát senkise húzhat vissza minket
az éjszaka agyarától, gyomrából?
Ó hát hiába löknének ki
új törvényeket elménk üregei?
És mondja a szürke fák, olaj-taknyos fák kérgében egy hang:
hiába, most éjszaka jön,
madaraim, gyermekeim,
éjszaka ragad rá sűrű bolyhával
agyakra, földekre, barátaim, anyám.
Bebábozódva, penészben, mérgezetten,
várakozzatok, minden emberi remények, héj-alatti rügyek,
várakozzatok.Hátra Kezdőlap Előre