D. H. Lawrence-hez

Első betűidtől kezdve
 arról beszéltél:
 két dobogó-izzó szervezet kiegészülése,
 két "vér-tudat" egybetorlódása
 a legnagyobb átlényegülés a földön
 kezdet óta tudtad,
 mennyivel több önmagánál
 a fiú fölemelkedő tagja
 és a lány reszkető húslombként
szétcsúszó szemérme; érezted, mennyire
 fölfoghatatlan az egymásba-érkezés, egymást-érzékelés
 apoteózisa
 a legszebb női test
és a legfeszülőbb férfitest
 megvilágosodásának pillanatában:
a közös mű, ami ekkor születik meg
 és elárasztja az ölet-elmét,
 de titok marad,
 titkok maradunk: mi,
 elveszettek,
 üdvösség-beliek és kitaszítottak
 egy kis fűzbokros szigeten,
 míg majd átsöpör
a tökéletes idegenség hulláma
 mellünk és zöld békalencsés hajunk fölött:
csak a pillanatnyi fölmerülés
 sóvárgott tükör-hasadásában
 megismert arcunk
törékeny fölmagasztaltatása
 sugárzik agyunkban
 ágyékunk újra és újra összecsap
fehér tajtékban, illatosan,
 mert az újraegyesülő Én meg a Te
 ünnepénél
 két mennyei állat
 nem élhet meg nagyobb
 misztériumot a földön.Hátra Kezdőlap Előre