A németek

A lángszóróval kormosra égetett ukrajnai
 parasztházak és Hölderlin ódái sose fértek meg
egymással a fejemben.
 Hitler cipőkefe-bajuszát
 és Beethoven zivatar-sodort üstökét se tudtam
 egymás mellé tenni. A meggyalázott és elégetett
 ószövetségi nép millió és millió
fia-lánya se állt össze a szívemben
 Kant transzcendentális ideálizmusával.
 A németek!
 A németek?
 Egy zenéből, költészetből, filozófiából
és vérből, fönnhéjázásból
 összegyúrt, gyilkos
 sugár-finom agyú fajta kavart föl
 bennem hol dühöt, megvetést,
hol áhítatos odaadást,
 annyira lángelméjű gyermek-lény
 számomra
 Trakl, Mozart, Klee, Heidegger.
 A németek!
A németek?
 A mindent megvilágító Nietzsche? A gyöngédség
 és a villogó eleganciával végiggondolt
 embertelenség prófétája?
„Az ember az, amit csinál magából.”
 Sokáig hittem neki.
 Szétválaszthatatlanul összekeveredtek benne
az athéniek
 meg a perzsa nagykirályok.
 Nem vagyunk istenek,
 ő isteneket akart
 nevelni néhányunkból,
 míg sirva rá nem borult a fiákkeres ló
 nyakára.
 A németek?
 A németek!
 Ezerkilencszáznegyvennégy
 július huszadikán
odatámolyogtak
 Hitler rikácsoló
 papagáj-bírája elé. A halál már belenyomta
 mind a tíz ujját az arcukba;
 szégyenlősen
szorongatták a nadrágjukat, hogy le ne csússzon.
 „Az a fölfogásom alakult ki, hogy a Führer az emberi
történelem legförtelmesebb gonosztevője” erőltette
 ki a gégéjén
 disszertációs stílusban
egy magas,
 félájult német.
 Voltak nála gyarlóbbak és erősebbek,
 de férfiként reszkettek ott egytől-egyig.
A németek?
 A németek!
 A hisztérikus, berekedt bohóc
mind akasztófára, henteskampóra, zongorahúr-végre
 küldte őket.
A zongorahúr lassan vágja át
 az izmokat, ereket, idegeket a nyakon.
 Nem tudom, a németek faragtattak-e
 emlékművet
eltört nyakcsigolyájuknak, utolsó verejtéküknek,
 levegő nélkül fujtató
 tüdejüknek,
 sírva elpattanó szemgolyóiknak.
 Mert a legnehezebb meghalni.
Odaadni az életet
 egy láthatatlan igazságért, mikor
 a torok csak még egy korty fényes levegőért,
a szem
 csak még egy töredék képért,
 az elsötétedésre készülő
 agy
 a világ káprázatainak
 csak még egy utolsó szemcséjéért remeg.Hátra Kezdőlap Előre