Dús lovag násza

Szűz asszonyok: friss telivérek
S tüzes fiuk bilincsbe verve
Állnak.
Ez: halvány Dúsnak nászi terme.
Jön Dús lovag az asszonyával:
Virágosak, vánnyadtak, vének.
Fölbúg
Szerelmesen, búsan az ének.
Virágos ágy, csalóka tükrök,
Nehéz parfüm. A fény fölissza
Csókjuk
És százszorosan szórja vissza.
Bilincses ifjak, friss leányok
Állnak, várnak, tűrnek, figyelnek.
Sírnak
És nászdalokat énekelnek.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1906. április 1. XI. évf. 90. sz. 2. – Tárca – Ady Endre – („A Pénz” főcímmel III. számmal harmadiknak közli az Az Avar-domb kincse és A Halál automobilján c. versek után.) – Kötetben: VA1 (1908) (Mi urunk: a Pénz ciklus) 130.; AH (1908) 54.; VA2 (1910) 73.; VA3 (1910) 73.; VA4 (1918) 73.; VA5 (1919) 96. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 72.

 

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból. Az első sajtóközlés szövegét kisebb, nem lényeges igazításokkal vette át a kötetbe Ady. Az AH-ban közölt változat a VA első kiadását követi, a VA2-től kezdve nem módosított a szövegen a költő.

Szövegeltérések:

Főcím: A Pénz BN
Cím fölött: III. BN
Cím: Dus BN VA1 AH
1. asszonyok, BN
2. Tüzes BN
4. Dusnak BN VA1 AH
5. Dus BN VA1 AH
8. busan BN
9. ágy. Csalóka tükrök. BN
14. figyelnek, BN VA1 AH

Keletkezéstörténet

Ama versek egyike ez a költemény, amelyben Ady nem meglévő műveltségi elemekre – bibliai, görög-római mítoszokra vagy történeti mondákra – építi a maga látomását. Dús lovag és asszonyának alakja a maga képzeletének szülöttei, akiknek megadatnak gazdagságukból, pénzességükből következően a fényes, ünnepi és rafinált nász lehetőségei. Míg a valóban szerelemre termett  szűz asszonyok és tüzes fiuk csak statiszták lehetnek: bilincsbe verten csak állniok és énekelniök lehet Dúsék nászi termében és nászi ünnepén. A dús szó a magyar nyelvben nemcsak melléknévként fordul elő, hanem régies, irodalmi változatban főnév is lehet, amelynek közvetlen jelentése: igen gazdag ember. Ady ezt a főnévi változatot emelte ki nagybetűs alakban személynévvé.

Irodalom

Horváth 29.
Hátra Kezdőlap Előre