A szememet csókold

Inségemből hozzád
Fohászkodom sírással,
Akarod, hogy jó legyek:
A szememet csókold,
Hadd lássam a mélyben
Az elásott kincseket.
Álomban szegődött
Hozzánk és kék lángokkal
Lobogott a szent arany.
Te adtad az álmot.
Merre az arany-mély?
Mutasd meg, hogy merre van.
Ha meg nem találjuk,
Ha csak fázva didergünk:
Lesz-e nekünk szent napunk?
A szememet csókold,
Hadd lássak, hadd lássak,
Mert bizony elkárhozunk.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1906. május 20. XI. évf. 137. sz. 1. – Tárca – Ady Endre – („A Pénz” főcímmel Hadd lássak címen másodikként közli a Gémek az Olimpusz alatt és a Pénz a remeteségben c. versek között.) – Kötetben: VA1 (1908) (A Léda arany-szobra ciklus) 165.; VA2 (1910) 91.; VA3 (1910) 91.; VA4 (1918) 91.; VA5 (1919) 122. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 79.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból. Ady a BN publikációját meghatározó címváltoztatással és egy központozásbeli eltéréssel vette fel a VA-ba. A VA3 szövegközlése nem igényel sajtó alá rendezői beavatkozást.

A VA1 korrektúráján (PIM A. 126/1.) néhány apróbb igazítást végzett a költő. A 9. sorban az arany szó után a vesszőt pontra változtatta, hasonló módon a 10. sor álmot szava után a vesszőt pontra cserélte. A 18. sorban a hibásan szedett  Mer szóalakot Mert-re javította. A VA3 korrektúrájában (OSzK Fond. Hung. 1731.) mindössze egyetlen ékezési javítás található: a 2. sorban a sirással alakot sírással-ra módosították.

Szövegeltérések:

Főcím: A Pénz BN
Cím fölött: II. BN
Cím: Hadd lássak BN
2. sirással, BN VA1 VA2
3. legyek? BN VA1   VA4 VA5
8. Hozzánk. És BN
14. didergünk, BN VA1 VA2

Keletkezéstörténet

Régi, némiképpen önironikusan kezelt vágyakat is megszólaltat e versben a poéta. Földessy hívja fel a figyelmet arra, hogy a vers következő sorainak: „Álomban szegődött / Hozzánk és kék lángokkal / Lobogott a szent arany” – van egy hat évvel korábbi – más kontextusba illeszkedő – prózai előzménye: „Az absztrakt fogalmakra rossz idő jár. Ma már legabsztraktabb: a pénz. Ez lobogjon kékes lidércfénnyel előtted, míg tanulsz. Nemesebb ambíciód ennél nem lehet. Az élet egyetlen célja az élhetés, élni pedig csak pénzzel lehet…  Dárius nem fogsz lenni. Keveset lehet a mi hülye társadalmunkban ésszel szerezni. De ha emancipálod magad ferde morálteóriák alól, öt tál ételt is ehetsz naponként…” (Levél. Sz 1900. jún. 22.; AEÖPM I.2 291–93. – Földessy hivatkozása találó, de a valójában Ady Lajoshoz írt „nyílt levél” címe, dátuma, továbbá az idézet szövege pontatlan: Földessy: Amt 79.)

Mégis e versben nem a pénz, az arany utáni sóvárgás motívuma a meghatározó, hanem a Léda iránti vonzalom és az arany megszerzése lehetőségének összekapcsolása. Jó egy évvel korábban még éppen Lédára mutatva-hivatkozva fohászkodik aranyért a poéta Baál istenhez: „De itt van a párom: / Kegyetlen, nagy Baál, jóságodat várom.” (Ima Baál istenhez, l. a verset AEÖV II. 163. s a jegyzetét: uo. 546–47.) Itt változtat az alaphelyzeten Ady, mintha az asszonynak lenne „varázsereje” arra, hogy a kincshez, az aranyhoz hozzájuthassanak. Ezért imádságos, zsoltáros-biblikus a vers indító sorainak hangvétele, s ezért módosította a kötetbe vételkor a sajtóközlés nem elég kifejező Hadd lássak címét Ady a poétikusabb A szememet csókold címváltozatra: hiszen az asszony csókja szükséges ahhoz, hogy a kincsekre lelhessen a lírai én.

A kincsvárás, kincskeresés népies babonájának versteremtő felélesztését véli felfedezni Ady némely versében Barta János. Szerinte ennek példája már a másfél hónappal korábban publikált Az Avar-domb kincse is, amely arra a hiedelemre épül, hogy a kincset a mélyben, a múltban lehet megtalálni (l. e verset és jegyzetét e kötetben). Hasonló motiváció érlelte A szememet csókold sorait is: itt már a szent arany kék lángú lobogása is fölmerül. Léda csókjának pedig „varázsoldó” szerepe van (Barta 282.).

Irodalom

Hatvany II. 349–51.; Barta 282., 288., 296–97.; Király I. 457.
Hátra Kezdőlap Előre