Akiknek dajkája vagyok

Dajka vagyok, bő, magyar emlős.
No, sok rím-pólyás, gyönge gyermek,
Gyertek hát a mellemre, gyertek.
Szívjátok el sok-vérű szómat,
Tanuljátok el az erőmet.
Így nőnek a kicsik, így nőnek.
S ha duzzadt emlőm elfonnyad majd,
Ugy-e, kis rímes apró szentek,
Utólag majd királlyá kentek?
S bámulom majd a daliákat,
Kik nőttek az én szívem kosztján,
Én, száraz dajka, agg oroszlán.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1907. február 3. XII. évf. 30. sz. 2. – (Páris) – Ady Endre – („Ódák” főcímmel Óda kis öcséimhez címmel másodikként közli a Sárban veszett hó után és A percek aratója előtt.) – Kötetben: VA1 (1908) (A Holnap elébe ciklus) 180.; VA2 (1910) 100.; VA3 (1910) 100.; VA4 (1918) 100.; VA5 (1919) 136. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 83.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból.

A VA1 korrektúrájában (PIM A. 126/1.) Ady a 2. sorban a sok után vesszőt tett, a 9. sorban a királlyá szóban az lyly-t lly-ra javította, a 10. sor végére vesszőt tett, a 11. sor végén a pontot vesszőre javította, a 12. sorban az Én után vesszőt tett. A VA3 korrektúrájában (OSzK Fond. Hung. 1731.) a 2. sorban a sok után törölték a vesszőt, a 4. sorban az eredetileg különírt sok-vérű közé kitették a kötőjelet, a 8. sorban az Ugy-e után vesszőt tettek.

Szövegeltérések:

Főcím: Ódák    BN
Cím:Óda kis öcséimhez  BN
2. sok, VA1 VA2
4. sok vérű BN VA1 VA2
6. Igy BN VA1
    igy BN VA1
8. Ugy e kis BN VA1
    Úgy-e kis VA2
10. daliákat BN
12. Én BN

Keletkezéstörténet

Adyt nemegyszer foglalkoztatja, hogy őt tehetségtelen, hozzá méltatlan költők utánozzák, lejáratják. A probléma felvetődik már az Ahol Árgyilus alszik c. versében is (l. a vers jegyzetét e kötetben), de különös erővel ütközik ki belőle később, 1908. nov. 15-én publikált A duk-duk affér c. cikkében: „Ravasz, kicsi emberek belémkapaszkodhatnak – írja –, mert türelmes vagyok és egy kicsit élhetetlen…” (AEÖPM IX. 279.) Majd  A duk-duk afférhoz c., Juhász Gyulának írt válaszában még élesebben fogalmaz: „[…] mit köszönhetek én a fiataloknak? Lélek nélkül utánoztak, parodizáltak nagykomolyan, s egyenesen megkönnyítették azok helyzetét, akikkel én akaratlanul harcba kerültem.” (AEÖPM IX. 282.) E jelenség egyik első megfogalmazása ez az ironikus hangvételű vers is. Párizsból küldi haza a BN-nak, amikor anyagi gondoktól szorongatva teljes létbizonytalanságban él. A BN a csőd szélére jutott (l. erről A Délibáb üzenete c. vers jegyzetét e kötetben), s Ady számára az is problémává kezd válni, hol jelentesse meg műveit. „[…] Ignotus közvetít közte és a Budapesti Napló között, és kiderül, hogy a 45 fővárosi napilap közül Ady Endre számára egyetlenegynél sincs hely. Ahogy egy év múlva be is bizonyosodott: a Budapesti Naplótól kikerülve lap nélkül maradt. Ebben a hangulatban fordul először utánzói, a »rím-pólyás gyermekek« ellen…” (Vezér 235.)

Irodalom

Vezér 235.
Hátra Kezdőlap Előre