Ének a Visztulán

Isten vidám úr a Föld fölött:
Lengyelországot Isten óvja.
Polónia a vidám rabok
S törött sajkások víg hajója.
A Visztulánál hajdan s ma is
Tréfás, dalos halászok ülnek
S Polóniának asszonyai
Új és új lengyelt egyre szülnek.
Halat a Visztula s gyermeket
A lengyel asszony ad örökké.
Miért hát a Halál jelszava,
A sírból szálló „soha többé”?
Boldog hajó a vén gálya is,
Ha hátán gyermekek is futnak.
S nincs ott pokol és nincs ott Halál,
Ahol dalolni s szülni tudnak.
Isten vidám úr a Föld fölött,
Minden fajzatnak üdvössége.
Az Isten: Élet – halleluja –
S az Életnek nincs soha vége.Megjelenés

Első megjelenés: 1907. június 9. 54. évf. 23. sz. 454–55. – Ady Endre – Kötetben: VA1 (1908) (A Holnap elébe ciklus) 181–82.; AH (1908) 61–62.; VA2 (1910) 101–02.; VA3 (1910) 101–02.; VA4 (1918) 101–02.; VA5 (1919) 137. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 83.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA1-ből. A hetilap és a későbbi kötetkiadások szövegében gyakori az esetleges szövegeltérés. A VA1 publikációja egyetlen javítás révén hiteles alapja a főszövegnek. A VA1 nyomdai levonatában (PIM A. 126/1.) a 10. sor végén Ady a vesszőt pontra javította.

Javításunk:

  • 8 A szűlnek szó hosszú ű-jét a ritmikailag indokolatlan nyújtás miatt és a szó 16. sorbéli írásmódjával egyezően  rövid ü-re javítottuk.

Szövegeltérések:

1. vídám  VA2 VA3
3. vídám  VA2 VA3
8. szűlnek. AH VA2 VA3 VA4 VA5
10. örökké,
12. „soha többé”   AH
16. szűlni  VA2 VA3 VA4 VA5
17. vídám VA2

Keletkezéstörténet

Az 1905-ös orosz forradalom idején Lengyelországnak az orosz fennhatóság alá tartozó részén is felkelés tört ki. Ady 1906. jan. 5-én ezt írja a BN-ba: „Lemberg nem fogadja ez évben Karnevált. Farsangolni nem fognak sehol Lengyelországban.” (Jegyzetek a napról. III. Lemberg farsangja. AEÖPM VII. 89.) 1906. febr. 14-én a következő hír olvasható a BN-ban: „Lemberg, február 13. Egy itteni lapnak írják, hogy a citadella mellett a Visztula folyóból halászok 16 iszonyúan megcsonkított holttestet fogtak ki. Majdnem valamennyinek keze-lába hiányzott, arcuk szurokkal volt leöntve, nehogy rájuk lehessen ismerni. A varsói rendőrség szigorúan megtiltotta a halászoknak, hogy rémes felfedezésükről beszéljenek. A kifogott holttestek minden bizonnyal forradalmároké, akiket a citadellában kivégeztek és a Visztulába dobtak.” (AEÖPM VII. 407.; Lemberg akkor a felosztott Lengyelországnak Monarchiához csatolt részéhez tartozott.) A lap ugyaneznapi számában jelenik meg Ady A cár halai című cikke, melyben reagál az eseményre: „Varsót pirosra festette a februári hajnal – írja. – Vidáman topogtak a kis lengyel halászok a Visztula partján. Ma nagy fogás lesz. […] A halászok vidáman kiabálnak. Majdnem pajzánkodva vetik be hálójukat a lármás Visztulába. Az öregebbek és babonásak imádságot mondanak. Régi, lengyel halászimádságot: – Visztula anyó, hozz, hozz sok halat a hálóba. Szép, nagy, kövér halakat hozz, Visztula anyó. A te szegény halászkáidnak, ámen. – A Visztula pedig szeretettel rejtegeti el a hálókat. Zúg és köszönti az emberkéket.” De amint kihúzzák a hálókat: „A hálókban szörnyű halottak feküsznek. Fekete szurok öntött lárvája az arcukon. Kezüket, lábukat valahol felejtették. Véres, cafatos emberhullák. A cár halai. […] A Visztula pedig jön s harsogva rohan el. Tizenhat halat adott a cár varsói halászkáinak.” (AEÖPM VII. 131–32.)

E végzetes esemény emléke is indíthatta Adyt közel másfél év után a vers megírására. De a költemény már nem a halált énekli, hanem az életet. Miért hát a Halál jelszava, / A sírból szálló soha többé? – teszi fel a kérdést a költő, hisz nincs ott pokol és nincs ott Halál, / Ahol dalolni s szülni tudnak. Benedek Marcell szerint a vers „valóságos Élet-himnusszá növekedik: először jelenik meg az Élet–Isten szintézis.” (Benedek II. 153.) Földessy Gyula is azt emeli ki, hogy: „Ebben a versben azonosítja Ady először az Élet-képzetet az Istennel.” (Földessy: Amt 81.) Varga József megállapítja, hogy: „Az Élet mindenen győzedelmeskedő folyamatosságát hirdeti ez a vers. Az Ady néhány versében megszólaló dekadens érzelmeire ez az igazi válasz. Egyben kulcs […] Ady Istenes-verseihez.” (Varga 236.)

A költemény megírására, a fenti véres eseményen túl, Józef Wibicki lengyel költő ún. Dabrowsky-mazurkája is inspirálhatta Adyt. A vers 1797-ben keletkezett, eredetileg a Napóleon ellen harcoló olaszországi lengyel légió indulója volt. A lengyel szabadságharcok idején az induló nemzeti éneknek számít, 1927-től a felszabadult Lengyelország himnusza. Magyarországon is jól ismerték, Thaly Kálmán 1861-ben lefordította magyarra, s ez a szövegváltozat megjelent a az évi máj. 15-i számában. Valószínűleg Ady is ismerte.

Irodalom

Benedek II. 153.; Földessy: Amt 81.; Varga 236.; Király I. 500–01.
Hátra Kezdőlap Előre