Egy jövő költő

Mikor majd a magyar kertekben
Elfogyott az ember: a rózsa,
Marad egy szent, szomorú legény
S annak lesz még sírnivalója.
Jövő legény, be irígyellek,
Aki nótáját akkor zengi,
Mikor a mi nagy magyar átkunk
Nem sínyli, hallja senki, senki.Megjelenés

Első megjelenés: BN Esti lap 1907. július 14. XII. évf. 167. sz. 2. – Ady Endre – („Uj versek” főcímmel  Az én sírásom és  A fekete zongora c. versek között.) – További megjelenés: Szil 1907. július 25. XXV. évf. 30. sz. 1. – Tárca – Ady Endre – Kötetben: VA1 (1908) (A magyar Messiások ciklus) 58.; VA2 (1910) 35.; VA3 (1910) 35.; VA4 (1918) 35.; VA5 (1919) 47. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 55.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA2-ből.

A VA3 korrektúrájában  (OSzK Fond. Hung. 1731.) a 3. sor szomorú szavának hosszú ú-ját rövid u-ra javították, a 6. sor végén a pontot vesszőre cserélték.

Szövegeltérések:

Főcím: Uj versek BN
Cím fölött: II. BN
3. szomoru BN VA3 VA4 VA5
4. annak még lesz BN
   még lessz Szil
   sirnivalója. BN
5. irigyellek, BN Szil VA1
8. sinyli, BN

Keletkezéstörténet

Ady egyre nehezebben viseli el az itthoni légkört Párizsból hazatérvén. (L. erről az Add nekem a szemeidet, Az én koporsó-paripám c. versek jegyzeteit e kötetben.) „Iszonyú rosszul érzem magam Budapesten” – panaszolja Brüll Bertának. (AEl I. 255.) Az Akiket halottakkal gyilkoltatnak c. cikkében pedig így ír: „Ez az ország már az erőtlenség, keserves koraszülés és reménytelenség országa. S éppen az íróknak legyen erejük, akikre itt a legkevesebb szükség van? Tehát a halottak rohannak reánk, elevenekre, s gyilkolnak minket, míg mi a közönséggel búsan csatázunk. Közben a kiadó nyúzza, húzza a bőrünket, a mienket és a közönségét. De van egy nagy, gonosz, pogány örömünk: nincs már sok bőrünk, nincs már sok bőrünk.” (AEÖPM VIII. 245.) Érthető, hogy irígyli a jövő költőjét, a szent, szomorú legény-t, akinek már nem kell a környezetére figyelni. A  rózsa motívum számos Ady-írásban szerepel. (L. pl. a Rózsaliget a Pusztán c. verset e kötetben, illetve  A pap rózsái c. novellát. AEön 371–74.)

Irodalom

Földessy: Amt 61.
Hátra Kezdőlap Előre