A nagy Pénztárnok

„Gyere.” (Szólott a nagy Pénztárnok
S ömlöttek elébem az ezrek.)
„Gyere, nyavalyás, nyűgös ember,
Most kifizetlek.”
„Bajjal születtél: itt az ára.
Néhány bankó, mert sok husáng ért.
Tekercs-arany a kora-csókért,
Az ifjúságért.”
„Szemed, szíved, gerinced béna?
Zúg a fejed, kerül az álmod?
Én most mindent, amit csak adtál,
Aranyra váltok.”
„Itt a napszám, mert sokat sírtál.
Itt a vérdíj, hogy magyar lettél.
Itt a pénz, mert sokat nótáztál,
Sokat szerettél.”
„Nagyon hittél, nagy fizetést kapsz.
Elpoklosodtál: itt a bére.
Itt a kínod, itt a reményed
S a szíved vére.”
„Eredj.” (Szólott a nagy Pénztárnok
És én nem birtam elinalni.)
„Ki vagy fizetve, béna koldus,
S most meg fogsz halni.”Megjelenés

Első megjelenés: BN Esti lap 1907. október 13. XII. évf. 243. sz. 2. – Ady Endre – („Uj versek” főcímmel A magyar Messiások és A Halál-árok titka című versekkel együtt elsőként.) – További megjelenés: Szil 1907. október 31. XXV. évf. 44. sz. 1. – Tárca. – Ady Endre – Kötetben: VA1 (1908) (Mi urunk: a Pénz ciklus) 105–06.; AH (1908) 48–49.; VA2 (1910) 60–61.; VA3 (1910) 60–61.; VA4 (1918) 60–61.; VA5 (1919) 79. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 67.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból.

Javításunk:

  • 22 Az elinalni szó után a szedési hibából felcserélt zárójel, majd pont sorrendjét a szövegforrások zömével és a 2. sor végén található írásjel alakzattal egyezően megváltoztattuk.

Szövegeltérések:

Főcím: Uj versek BN
Új versek Szil
Cím fölött: I. BN Szil
1. „Gyere”. BN Szil
3. nyügös BN Szil
8. ifjuságért.” BN VA1 AH
13. sirtál. BN VA1 AH
14. vérdij, BN
15. nótáztál. AH
20. szived BN VA1 AH
21. „Eredj”. BN Szil VA1 AH
    Pénztárnok. Szil
22. bírtam Szil
    elinalni) BN
    elinalni). VA4
23. koldús Szil

Keletkezéstörténet

A pénz-versek új változata A nagy Pénztárnok. Ady itt már a teljes reménytelenség, lemondás hangján ír: Ki vagy fizetve, béna koldus, / S most meg fogsz halni. Földessy Gyula szerint Ady „kívánja, áhítozza a Pénzt mint a kapitalista társadalom egyedüli boldogulási eszközét”, de ez idő tájt „ezt a szegényekkel, a kiuzsorázottakkal való szolidaritás váltja föl” nála. „Már a VA-ban is – írja Földessy –, a Lázár a palota előtt-ben a kapitalizmus elleni harccá nemesíti a pénz motívumot.” (Földessy: Amt 73.)

A pénzzel való küszködés állandó kísérőtársa Adynak, s ez most a BN bizonytalan helyzete miatt tovább erősödik. Ekkor simul el közte és Léda között az ellentét (l. erről a Két hajdani szeretők c. vers jegyzetét e kötetben), 1907. okt. 1-jén már bocsánatkérő levelet ír az asszonynak: „Édes jó Adél, ezer kínomnál, ezer bajomnál jobban fáj az, mikor eszembe jut, hogy esetleg én is bűnös vagyok a közöttünk történtekben. Ha én mondtam, tettem, ami magának fájt, szánom és bánom.” (AEl I. 261.) Ezután meglátogatja Lédát Nagyváradon, onnan ír egy kétségbeesett levelet Biró Lajosnak: „[…] tizenkét krajcárral vagyok itt e rettenetes lelki nyomorúságom mellett. Küldess nekem bárhogyan táviratilag tizenöt forintot.” (AEl I. 261–62.) – A 7. sorban a kora-csók kifejezés Ady gyermekkori erotikus élményeire utal. (L. erről bővebben A szerelmes gyermekek c. 1904-es cikkének jegyzetét: AEÖPM V. 341.)

Irodalom

Földessy: Amt 73.
Hátra Kezdőlap Előre