Maradhatsz és szerethetsz

Előtte a fiatal nő-test
Parfüm-hirnöke jönne
És az öröm jönne utána,
Szemérmesen köszönne.
Nem hallott rólam, sohse látott,
Lábamnál ülve nézne
Hosszú órákig a szemembe
És szólna félve, félve:
„Leány vagyok, idegen, tiszta,
Nem látott férfi senki,
Szép vagyok, szegény és hazátlan,
Szeretnélek szeretni.”
S én visszanéznék a szemébe
S szólnék, mint bús beteghez:
„Leány, akaratod legyen meg,
Maradhatsz és szerethetsz.”Megjelenés

Első megjelenés: BN Esti lap 1907. november 24. XII. évf. 279. sz. 2. – Ady Endre. – („Uj versek” főcímmel a Hazamegyek a falumba c. verssel együtt másodikként közli.) – További megjelenés: Szil 1907. december 5. XXV. évf. 49. sz. 1. – Tárca – Ady Endre – Kötetben: VA1 (1908) (A Holnap elébe ciklus) 176.; AH (1908) 60.; VA2 (1910) 98.; VA3 (1910) 98.; VA4 (1918) 98.; VA5 (1919) 132. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 82.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból.

Szövegeltérések:

Főcím: Uj versek BN
Új versek Szil
Cím fölött: II. BN Szil
2. Parfüm-hírnöke Szil
3. utána. BN Szil
7. Hosszu BN Szil

Keletkezéstörténet

„A Csók kisasszony-vers egy változata” – írja találóan Földessy.” (Földessy: Amt 80.) (L. e kötetben a Megcsókolom Csók-kisasszonyt c. vers jegyzetét.) A vers keletkezése összefügg az Ady és Léda között létre jött egymásra találással, amelynek verses kifejezője az egy héttel korábban publikált Csolnak a holt-tengeren. Úgy látszik azonban, mégsem sikerült Lédának igazán „beeveznie” Ady lelkébe. (L. e kötetben a Csolnak a holt-tengeren c. vers jegyzetét.) A kettőjük között zajló érzelmi háborgások viszont olyan nyomot, rést hagytak a költő lelkében, amely arra késztette őt, hogy valami új, eddig nem volt, töretlenül konkrét szerelem fikciójáról ábrándozzon. Hatvany Lajos a lényegre tapint, amikor ezt írja: „Ady képzelme fiatal emberé, aki nálánál idősebb, szerelemben jártas nőnek immár fáradt szerelmese. Mi sem természetesebb tehát, mint ahogy a fiatalember fiatal nő-testet álmodik, olyat, amilyennel a fukar sors adósa maradt.” (Hatvany II. 326–27.) Szabó Richárd azt írja az „elképzelt, nem létező lény szerelmére való áhítozásról”, hogy: „Ez a vágy végighúzódik egész életén, néha erősen érzéki hullámokat vet, míg végül házasságában – megvalósul.” (Szabó R. 95.)

Magyarázat:

Leány, akaratod legyen meg”: parafrázisa a Miatyánk e sorának: „Legyen meg a te akaratod”.

Irodalom

Hatvany II. 326–27.; Szabó R. 95.; Földessy: Amt 80.
Hátra Kezdőlap Előre