Csak egy perc

Egy perc és megcsókol az Élet,
Testem vidám, lángoló katlan.
Égnek a nők, a házak, utcák,
A szívek, álmok. Minden ég
És minden halhatatlan.
Egy perc és kis ördögök jönnek:
Üstökkel a lángot lohasztják.
Jön a kétség, a hunyás, nagy Fagy.
A sár jön s tán eszünkbe jut
Egy vasalatlan nadrág.
Egy perc és szörnyű buta balság
Ül mellünkre jeges üleppel.
Röhögést hallunk: „Lapos erszény,
Bajos ember, kis valaki,
No-no, lassan a testtel.”
Egy perc és meghal minden bennünk.
Meghal a mesebeli herceg,
Meghal az Öröm. S mi sóhajtunk:
„Rossz Isten, adnál legalább
Csak tízszer ennyi percet.”Megjelenés

Első megjelenés és kötetben: VA1 (1908) (Mi urunk: a Pénz ciklus) 115–16.; VA2 (1910) 66.; VA3 (1910) 66.; VA4 (1918) 66.; VA5 (1919) 86. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 69.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból.

Szövegeltérések:

4. szivek, VA1
5. mínden VA1
11. szörnyü VA1
15. testtel”. VA2
20. tizszer VA1

Keletkezéstörténet

A Csak egy perc időrendi besorolásának koordinátái teljesen azonosak az ezt megelőző Akik mindig elkésnek c. vers kronológiai helyzetével. A sorrendi különbségnél csupán a két vers kötetbe helyezésének egymás utániságát vettük mechanikusan figyelembe. A Csak egy perc c. vers feltételezhető keletkezési időpontja: 1907. dec. 10. előtt.

A vers 2–5. sorának zaklatott képe már fél évvel korábban megjelent csirájában A nyári délutánok-ban: „Jártunk bolondul és ittasan / Nagyvárosi utcákon égve.” Földessy téved, hogy „Ady mindkét versét Párizsban írta” (Földessy: Amt 74.), a versek budapesti keletkezésűek, párizsi emlékek nyomán. (L. A nyári délutánok-at és jegyzetét e kötetben.)

Irodalom

Földessy: Amt 74.
Hátra Kezdőlap Előre