Harcos ember szive

Küldjétek a szívemet holtan
Valakihez, nem tudom, kihez,
Akihez a legrosszabb voltam.
Egy bús harcos védjen meg engem,
Kinek kegyetlen sorsa a harc
S ki sírva jár a fergetegben.
Én jajgatva, én sírva szánom,
De halottan sem enyhíthetem
Az én szomorú rosszaságom.
Nézzétek majd szívem, a hültet:
Milyen szép volt s milyen nyomorék,
Engem ős átkok harcba küldtek.
Ha veszettül vívtam, csatáztam,
Sírva dalolt szívemben az üdv,
Mint egy elhagyott szentegyházban.
Akit vágott búsan, veszetten
Átkozott, harcos, bolond karom,
Talán-talán épp azt szerettem.
Küldjétek a szívemet holtan
Valakihez, nem tudom, kihez,
Akihez a legrosszabb voltam.Megjelenés

Első megjelenés: AHét 1907. december 22. XVIII. évf. 51/928. sz. 863. – Ady Endre (A vers Az én rosszaságom címmel jelent meg.) – További megjelenés: Debreceni Szemle (szövegeltéréseknél: DSz) 1912. május 26. I. évf. 22. sz. 2. – Kötetben: Isz1 (1909) (A muszáj Herkules ciklus) 142–43.; Isz2 (1911) 142–43.; Isz3 (1918) 142–43.; Isz4 (1919) 142–43. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 124.

 

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk az Isz2-ből.

Javításunk:

  • 9 A szomoru rövid u-ját az Isz1 és Isz4 alapján hosszú ú-ra javítottuk.

Szövegeltérések:

Cím: Az én rosszaságom AHét
1. szivemet AHét Isz1
2. Valakihez, (nem tudom, kihez) AHét
    Valakihez (nem tudom kihez), DSz
4. bus AHét
6. sirva AHét DSz
7. sirva AHét DSz
8. enyhithetem AHét DSz
9. szomoru AHét Isz3
10. szivem, AHét Isz1 DSz
11. nyomorék. AHét Isz1 DSz
13. vivtam, AHét
14. Sirva AHét DSz
    szivemben AHét Isz1 DSz
    üdv AHét Isz1
16. busan, AHét
19. szivemet AHét Isz1 DSz
20. Valakihez, (nem tudom, kihez) AHét
    Valakihez (nem tudom kihez), DSz

Keletkezéstörténet

Alig fejezte be a frissen megjelent VA körüli szerkesztői munkát és nyomdai bábáskodást, Ady új lírai ihlet-köröket „szabadított fel” magában, és máris költői énjének eddig meg nem világított új összefüggéseit igyekezett kifejezni, felszínre hozni. A korábbiakhoz mérten új lírai önarcképet próbált alkotni önmagáról: magyarázni, értelmezni  Az én rosszaságom természetét. Pontosabban indokolni a maga „harcossága” motivációját: ős átkok, személyén túli meghatározottságok, objektív kényszerek küldték harcba. Nem véletlen, hogy az Isz-be való fölvételkor a kifejezőbb  Harcos ember szive címre változtatta a sajtóbeli eredetit, s hogy e verset kötetének új lírai motívumát összefoglaló záró-ciklusának,  A muszáj Herkules verscsoportjának élére helyezte.

Földessy Gyula a versben kissé túl általánosan és ugyanakkor partikulárisan Ady emberszeretetének megnyilvánulását látja. „Nagy bizonysága Ady ember-szeretetének – írja –, fájó érzése amiatt, hogy másokat megbántott. Ady mindig számontartotta a »bűneit«, tévedéseit, megfeledkezéseit a szeretet törvényéről.” Példaként említi a költő Válasz Tóth Bélának c. könyörtelen cikkét, s hogy Tóth Béla halála után egy évvel magasztaló cikket ír „e nagy emberről”. Említett cikkében ezt írja Ady: „Ennek az egyébként nagyszerű magyar krónikásnak egyszer egy magyar sörgyáros magyarázgatta, hogy a magyar sör versenyezhet minden külföldivel, pártolni kell a magyar ipart és így tovább. Szerette volna, ha Tóth Béla ható tolla egy jó kis reklámot ereszt, s egyelőre bátorkodott kóstolónak fölajánlani egy pár ládányi sört. – Kedves uram – hebegte az ő tüzével, meggyőződésével és bölcsességével Tóth Béla –, én ugyan pénzért írok, írásból szerzett pénzből élek, de a sörért fizetni szoktam. – Micsoda erkölcsi magasságban élt ez az ember, Magyarországon – ismeri el Ady –, ahol hazafias, altruista s tudomisén micsoda akciók jövedelméből nagy pénzeket raknak zsebre honunk számos nagyjai.” (AEÖPM X. 169–70.) „Az egész vers egy szép, nagy, nemes bocsánatkérés mindenkitől, akit valaha megbántott” – írja Földessy. (Földessy: Amt 101.)

Irodalom

Sík 191–92.; Földessy: Amt 101–02.
Hátra Kezdőlap Előre