Új könyvem fedelére

Hogy itt vannak egy könyvben, holtan,
Nyomva, befűzve, azt se tudom,
Hogy vajjon őket én daloltam?
Akárkié is lehetnének,
Olyan furcsák és távoliak:
Átok, zsoltár, panasz és ének.
Bizonyos, hogy csúfolják, félik
Ezeket a bűnös dalokat,
Kik az életet félig-élik.
Bizonyos, hogy gyönyörű volna,
Ha ezeket a fájdalmakat
Más éli és más panaszolja.
De én voltam, ó jaj, én voltam
Szülőtök vad, borús, új dalok
És én már régen meglakoltam.Megjelenés

Első megjelenés: BN Esti lap 1907. december 22. XII. évf. 303. sz. 2. – Ady Endre – („Uj versek” főcímmel a Ha távolról nézek c. verssel együtt elsőként közli.) – Kötetben: Isz1 (1909) (A muszáj Herkules ciklus) 145.; Isz2 (1911) 145.; Isz3 (1918) 145.; Isz4 (1919) 145. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 125.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk az Isz2-ből.

Szövegeltérések:

Főcím: Uj versek BN
Cím fölött: I. BN
Cím: Uj könyvem fedelére BN Isz1
7. csufolják, BN Isz1
10. gyönyörü BN Isz1
13. én [kiemelve] BN
    én [kiemelve] BN
14. borus, uj BN

Keletkezéstörténet

A verset Ady akkor írta, amikor a VA első példányait kézhez kapta. (Földessy: Amt 102.) Számvetés ez, egész eddigi költészetével néz szembe, melyek számára már Olyan furcsák és távoliak. Horváth János szerint: „Ezeket a »bűnös dalokat« nem dalolhatja olyan, ki az életet »félig éli«. Az életnek az a másik fele szüli ezeket, melybe józan, magát állandóan fegyelmező ember nem mer, nem akar belemerülni.” (Horváth 26.) Király István kiemeli, hogy: „A maguk igazi énjével szembenézni nem merő, félig-élők között a tiltakozás, dacos, kihívó mozdulatává válhatott a nyíltan felmutatott, belső meztelenség.” (Király I. 141.) De lezáró gesztus, bizonyos távolságtartás is kifejeződik ebben a versben a VA-korszakával szemben. Mintha már túl volna azon a poétikai  „állapoton”, amelynek jegyében megjelent kötetének motívumai születtek. Korábbi törekvéseit túlhaladva így jelentek meg 1907 decemberének végén a következő évi kötet, az Isz jellemző ciklusainak első csirái: az újfajta én- és magyarság-versek, az istenes és forradalmas ihlet-kör első markáns alkotásai.

Irodalom

Horváth 25–26.; Földessy: Amt 102.; Király I. 141.
Hátra Kezdőlap Előre