Új várak épültek

Még a máglyák, im, ki se hültek,
Régi-zászlós még sok orom,
Röpdös babona és turul,
De az új várak fölépültek.
Az új várak: nagy, piros lelkek,
Szándékok, célok és hitek,
Vágyak, amelyek az avas
Várakra villámmal tüzelnek.
És a napok lángolva telnek,
Az ó várak leomlanak,
Csupa új vár lesz a világ,
Hol győztes bárdok énekelnek.Megjelenés

Első megjelenés: Nsz 1907. december 25. XXXV. évf. 305. sz. 19. – Ady Endre – („Versek” főcímmel Uj várak címen A téli Magyarország c. vers előtt elsőként közli.) – Kötetben: Isz1 (1908) (Az utca éneke ciklus) 94.; Isz2 (1911) 94.; Isz3 (1918) 94.; Isz4 (1919) 94. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 111.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk az Isz2-ből.

Szövegeltérések:

Főcím: Versek Nsz
Cím fölött: I. Nsz
Cím: Uj várak Nsz
1. máglyák Nsz
    ím, Nsz
2. Régi zászlós Nsz Isz1
4. uj Nsz
5. uj Nsz
10. ó-várak Nsz
11. uj Nsz

Keletkezéstörténet

A vers 1907. karácsony napján együtt jelent meg a Nsz-ban A téli Magyarország-gal. Egybecseng a két vers, kiegészíti egymást, de az Új várak épültek egyben ellenpárja is A téli Magyarország-nak: a halálhangulatot, amit a hó alatt alvó tanyák sugallnak, itt forradalmi hit váltja fel. A két vers különbségét mutatja az is, hogy Ady A téli Magyarország-ból az Isz-ben cikluscímet csinált, az Új várak épültek-et pedig Az utca éneke ciklusba osztotta be. Az itt kivetített vízió megfogalmazódik már 1905-ben, az Ismeretlen Korvin-kódex margójára c. esszében: „Turulok kerengnek a levegőbe, nyílzáport lőnek a Nap felé […] zajlik a tatárság a Kárpátok alatt” – írja a tanulmányban. A versben: Röpdös babona és turul. Az esszéből még hiányzik a versben már meglévő forradalmi hit: „[…] látom az új áldozatot Hadúrnak, az új Gellért-papokat – írja a költő a tanulmányban. – […] Szomorú embereket vonultatnak el. Akinek a homlokán ott vigyázatlankodik a Gondolat, akinek a szemeiből új érzések máglyája világít, akire rábizonyul, hogy szívesen áldozott az Eszme idegen és ékes isteneinek: az elveszett.” (AEÖPM VII. 17–18.) A versben már ezt írja: De az új várak fölépültek.

1906 májusában a franciaországi radikálisok győzelmét kommentálva visszatér a gondolat: „Franciaország el van szánva arra, hogy kitép minden ósdiságot és babonát társadalmából – magyarázza. – El akarja végezni a modern ember teljes fölszabadítását. Meg akarja és meg fogja csinálni a munkának, az egyenlő igazságnak, a szolidaritásnak és kultúrának társadalmát. Franciaország nagyszerű és bátor forradalmának indulója átzúg minden országhatáron.” Majd hozzáteszi: „Bevattázott füllel lehet-e még sokáig mesézni és dikciózni Magyarországon?” (AEÖPM VII. 228.)

Irodalom

Földessy: Amt 95.; Király I. 178.
Hátra Kezdőlap Előre