MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. VERES ENDRE

BERZEVICZY MÁRTON
ERDÉLYI KANCZELLÁR

1538-1596101 SZÖVEGKÉPPEL ÉS 7 KÉPMELLÉKLETTEL


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
Dr. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHAENEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA
1911

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1911


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

Berzeviczy Márton arczképe.[1]Czímlap.[2]


Tartalom

BEVEZETÉS.

I.
IFJUSÁGA.

II.
KÜLFÖLDI TANULÁSA.

III.
ERDÉLYI ÉVEI.

IV.
BÁTHORY ISTVÁN KIRÁLY ALATT.

V.
UTOLSÓ ÉVEI.

VI.
UTÓDAINAK SORSA.

Jegyzetek