MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


BERZEVICZY ALBERT

BEATRIX KIRÁLYNÉ

1457-1508


TÖRTÉNELMI ÉLET- ÉS KORRAJZ


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
Dr. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1908

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1908


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


I. PHIL. BERGOMENSIS «DE CLARIS MULIERIBUS» CZ. MŰVÉNEK EGY LAPJA.[1]BEATRIX MELLSZOBRA A BÉCSI UDVARI MÚZEUMBAN.[2]
(F. Laurana műve.)


Tartalom

BEVEZETÉS

ELSŐ KÖNYV
GYERMEK- ÉS LEÁNYÉVEK.

I.

II.

III.

MÁSODIK KÖNYV
A NÁSZ

I.

II.

III.

HARMADIK KÖNYV
AZ URALKODÓTÁRS

I.

II.

III.

IV.

NEGYEDIK KÖNYV
LAPPANGÓ ELLENTÉTEK

I.

II.

III.

IV.

ÖTÖDIK KÖNYV
KÜZDELMEK ÉS ÁRMÁNYOK

I.

II.

III.

HATODIK KÖNYV
A HAJÓTÖRÖTT

I.

II.

III.

Jegyzetek