Gondolkodó Magyarok


BRODARICS ISTVÁN

IGAZ LEÍRÁS
A MAGYAROKNAK A TÖRÖKÖKKEL
MOHÁCSNÁL VÍVOTT CSATÁJÁRÓL

Az előszót és a jegyzeteket írta, és a sorozatot szerkesztette Szigethy Gábor



Budapest : Neumann Kht., 2003




TARTALOM

1526. augusztus 29.
Igaz leírás
Jegyzetek