Ad rorate*

KYrie, Szenteknek fénye,
Menyországnak ékessége.
Irgalmazz nékünk.
Christe, Isten Fia,
Maria magzattya, Eg Királlya.
Irgalmazz nékünk.
Kyrie, Imádgy érettünk,
szép szüz Maria, mert vétkeztünk.
JESU CHRISTE. Irgalmazz nékünk.

Kézirata és nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 1.–Cím: Ad Rorate. – Előtte a latin eredeti.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 1.–Cím: KYRIE SANCTORUM. – Előtte a latin eredeti. – Mindkét szöveg megvan a Cantionale catholicum második kiadásában is (1719, 1).

[Szőlősi Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1703, 342.–Cím: Kyrie Sanctorum. Nota eadem. – Előtte a latin eredeti PRO ADVENTU címmel. Dallamát is közli. Kiad. MIR 39, 157–8.

Kyrie-trópus az adventi hajnali (Rorate) misékre. Vö. Adventre valo Kyrie jegyzete. A Kyrie sanctorum lumen kezdetű trópus fordítása. Latin eredetije csak az idézett forrásokból, továbbá a Petri András-ék. később másolt részéből (1663–68, 110b) és a Mihál Farkas-kódexből (1677–87, 99) ismeretes. Vö. Chevalier 18602, Dankó 311. – Szövege Kájoni nyomán a következő:

Kyrie sanctorum lumen,
Illustrator, coeli numen.
Eleison.
Christe, genite, alme
Coronatorque Mariae.
Eleison.
Kyrie, ora pro nobis virgo Maria
In coelesti hierarchia.
Eleison.

Másik fordítása a Mihál Farkas-kódexben (i.h.) Mennybéli szenteknek örök dicsősége kezdettel található. (Lásd Kierie sanctorum Ungarice c. alatt.)

Formája ritmusos próza; a versszakok három-három szabálytalan szótagszámú sora közül az első kettő rímel.

Dallama legkorábban a Cantus catholici 1703-i kiadásában található. Papp Géza szerint a gregorián dallamot már korábban énekelték és csak utóbb került be a nyomtatott forrásba. (RMDT II., 124.1., 45. sz. jz.)
Hátra Kezdőlap Előre