Kyrie de aduentu Domini*

O Felséges mindenható Atya,
Menynek s-földnek Kjrallya,
és uéghetetlen Vra,
s gonduiselö Pásztora.
Te uagy alkotója mindeneknek,
kiuáltképpen Embernek,
ki meg-hódúlt a' bünnek,
nem engeduén keduednek.
Irgalmadból a' bünben nem hagyád,
Meg-uáltót el-bocsátád,
Fiadot nékünk adád;
ugy keduedet mutattad.
Édes JESUSunk,
te uagy mi Messiasunk,
ki e' Világra jöuél értünk.
Szüznek méhében,
Emberré lél e' földön,
öltözuén természetünkben.
Nagy hatalmasúl,
firfiuj mag nélkül,
Szent Léleknek éhléséböl.
Vigasztaló Szent Lélek Isten,
Kj származol az Istenségben,
A két személytöl egy-képpen
Ehlésedböl a' Kristus Teste,
fogantatott Szüznek mehébe:
Meg-tartatuán Szüzessege.
Ez a' mi lelkünknek uáltsága;
Hogy Christus altal e' Világra,
szallot Attyaj jrgalma.
Azért hála légyen az Felséges Istennek:
Három személyben egynek.
Hogy jrgalmasságából,
meg-uáltot az Halalból.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 1.–Cím: Kyrie de Aduentu Domini. – Dallamát is közli.

Kyrie-trópus adventre. Vö. Adventre valo Kyrie c. vers jegyzete. A Hospodine Otce záducy kezdetű kyrie-trópus fordítása. A névtelen fordító Szőlősy Benedek szlovákok részére készült gyűjteményét (Cantus catholici. Pýsně Katolické. Lőcse 1655, 83–9) használta. Az eredeti szövege a következő:

Kyrie Quadragesimale
 
HOspodine Otče žadúcj,
Bože Wssemohúcy,
O smilug se nad nami.
Genžs dal' Syna na Wykúpeňý,
Lidu k-spomožeňy.
O smilug se nad nami.
Vtrpnostem poddal' sy geho,
K-wýplaťe hrýssného
Proň, smilug se nad nami.
Kryste genž pro nás trpel zde mnoho, deg vžiťi toho.
Kryste pokutus nassý, na se wzal, w-negžs pro nas
 pracowal.
Kryste pro twé swaté poňýžený, prácj vtrpeňy.
O smilug se nad nami.
Dosse dobrý Swatý, skrz Te Krystus w-Panne počaťi,
pro Lid hrýchem yaťi.
Tys to Cžlowečenstwý, naplňil sám dari z-wýsosti,
k-službe wssech spaseňy.
Rać y nas dariťi, Krysta zde včásinú čiňiťi,
degž proň, y trpeťi.
 O smilug se nad nami.

A magyar fordítás szorosan követi mintáját, és az eredeti latin acclamatio-nak megfelelően három részből áll; ezek mindegyike három-három strófát foglal magában, amit a végén az egyetlen szakaszból álló doxológia zár. A fordítás mintájául szolgáló eredeti nyomán az egyes részekben más-más strófaképlet van. Az egyes versszakok a sorvégeken rímelnek. Az összetett versforma a következő:

  • 1. Kyrie eleison Atya: 10–7–7–7–10–7–7–7–10–7–7–7
  • 2. Christe eleison Fiu: 5–7–9–5–7–8–5–6–8
  • 3. Kyrie eleison Szentlélek: 9–9–8–9–9–8–9–9–8
  • 4. Dicsőség: 13–7–7–7

8 engedvén kedvednek – engedelmeskedvén akaratodnak

12 kedvedet mutattad – irgalmadat

21 éhléséböl – ihletéséből (vö. Lk 1, 35); ugyanez a 25. sorban: Ehlésedböl.
Hátra Kezdőlap Előre