Omnes unanimiter*

Nota eadem

FÖldön lévö Nemzetek, mind iffiak, s'-mind vének,
Angyali szép seregek, szüzek, s'-minden Szentek.
Chérubim és Seraphim, egek, s'-minden népek:
Vig-szóval énekelvén, igy zengedezzetek:
Szent vagy Uram, Szent vagy te, nagy dicsösségedben:
Ki el-jöttél már hozzánk, Isteni erödben.
Tellyes az Eg és a' Föld nagy dicsösségeddel:
A' kereszt-fán kit szerzél, meg-feszitéseddel.
Szent vagy Uram, Szent vagy te, nagy dicsösségedben:
Ki el-jöttél már hozzánk, Isteni erödben.
Aldott vagy te szép JESUS, Mariának Fia,
Ki el-jöttél már hozzánk, Egek szép Királya.
Szent vagy Uram, Szent vagy te, nagy dicsösségedben:
Ki el-jöttél már hozzánk, Isteni erödben.
Szép Hosanna éneckel ötet dicsérjétek:
Földön lévö sok népek ötet szeressétek.
Szent vagy Uram, Szent vagy te, nagy dicsösségedben:
Ki el-jöttél már hozzánk Isteni erödben.

7–10 CS A sorok első fele a kézirat csonkasága miatt hiányzik. 11 CS Aldot Őrszóként; a szöveg többi része a kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Nyomtatott kiadása és kéziratai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 5.–Cím és nótajelzés: Omnes unanimiter Nota eadem. – Előtte a latin eredeti; a nótajelzés ennek közismert dallamára utal. – Mindkét szöveg megvan a Cantionale catholicum második kiadásában is (1719, 6).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 2.–Előtte a latin eredeti. A magyar szöveg csonka.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 5b–6a.

Megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Vöcsey János-ék. (1752, 7), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 24 kottás), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, I, 5).

Sanctus-trópus adventre, az Omnes unanimiter kezdetű cantio szabad fordítása. A latin minta csak magyar forrásból, a Cantionale catholicum–ból és a Csíkcsobotfalvi kéziratból ismert. Dankó (Vetus hymnarium 317) Kájoni nyomán idézte a kezdősorát és ez bekerült a nemzetközi himnológiai irodalomba  (Chevalier 31275). – Szövege Kájoni nyomán a következő:

Omnes unanimiter mundi nationes:
Dicite suaviter juvenes et senes.
Angeli, archangeli, dominationes,
Cherubin et seraphin, throni, potestates.
Principatus, virtutes in coelis ovantes,
Date gloriam Deo, Christum venerantes.
Universi populi simul congaudete,
Deum trinum et unum hymnis collaudate.
De coelo pro homine descendit Messias:
Quam praedixit Gabriel, vates Isaias.
Ergo tu progredere rector potentiae,
Jube benedicere in laudem Mariae. Amen.

Az ismeretlen szerző mintáját szabadon fordította és betoldásokkal a mise kánonját közvetlenül megelőző, Sanctus kezdetű ének parafrázisává alakította. A latin imádság szövegét lásd: 8. sz. jz.

Versforma: 13–13 (a–a); a sorok osztása 7/6, ami a latin minta négysoros szakaszait követi, annak formáját az első strófa belső rímelése még imitálja is.

Dallama: RMDT II., 45/b sz.
Hátra Kezdőlap Előre