Adventre valo Sanctus*

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Szent, Szent Szent az Ur Isten, Szent, Szent Szent és áldot;
à ki tiszta Szüz méhében, Bünösökért most szállott.
Resonemus pariter, cantu triumphali;
sonent voces jucunditer, Utero Virginali.
Zengyen a' föld mindenütt, Lelkében örülvén;
és születendö Kristusnak szivesen énekelvén.
Rorent Coeli desuper; Nubes pluant Justum:
Panditur Virginaliter, dabitque terra Christum.
Harmatoznak az egek kévánt igassággal;
gazdagodnak az földiek Lelki nagy buzgósággal.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 3–4.–Cím: ADVENTRE VALO SANCTUS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–15, 126), Vépi ék. (1725–68, [30]), Zirci-ék. (1751–66, 1a), Paksi Márton György-ék. (1760, 5).

Sanctus-trópus adventre. Vö. 9. sz. jz. Mind a három versszakban a magyar fordítást megelőzi a latin. Ez szövegközlésünkben is megtalálható. Az első szakasz a liturgikus Sanctus-szöveg első sora. A másodikban a Resonemus pariter kezdetű magyarországi eredetű cantio (vö. Resonemus Vngarice c. jegyzete) szabadon  formált két első sora, a harmadikban pedig a karácsonyi készületet jelző Izaiás-idézet (45, 8: Rorent caeli…, aperiatur terra et germinet salvatorem) átalakított szövege olvasható.

Szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–15 (a–a).

Gregorián eredetű, cseh gyakorlatból átkerült dallamáról: RMDT II., 42. sz.
Hátra Kezdőlap Előre