[Az szüzhöz erezte…]*

Az szüzhöz erezte
  Nem minden angialat,
  De erejet külde,
  Az ö archangialat
  Emberek szeretöje.
Ertünk veghez vigien
  Erös köuetseget,
  Termezetnek tegyen
  Hogy uy itiletet
  Az szüznek szülesebe.
Hogy az termezetet
  Urunk meg halladgia,
  Fertelmes bününket
  Közzülünk ki hordgia,
  Birjon, orszagolljon.
Fel fualkottaknak
  Törje meg labokat,
  Az hatalmasoknak
  Nyomja le niakokat
  Az rea iöuö harczon.
Ugian kijs vesse
  Ez vilagnak urat,
  Es ö uele tegye
  Reszesse szent annyat
  Atyanak orszagaban.
Menj ki, ki küldetel
  Ez iokat mondani,
  Köuet erejeuel
  Homalt ki hirdetnj
  Mennél vilagosban.
Jer, io szokat hirdes,
  Es mindgiart iduozhed,
  Mond: Malaztal tellyes,
  Mond: Ur vagion veled,
  Biztasd, hogy ne felljen.
Szüz te hozzad vegyed
  Istennek zalogat,
  Kiben veghez vigied
  Sziuednek szandekjat,
  Hogy maradhas szüzen.
Hallia, hozza veszi
  Szüz az izenetet,
  Terhesül hogy hiszi,
  Szül ékes giermeket
  ...................

44 A szöveg folytatását nem ismerjük.

Kézirata:

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k. 29.–A latin és a magyar szöveg hasonmását közölte: Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 42–43.

Adventi ének, a Mittit ad virginem non quemvis angelum kezdetű, a magyarországi középkori liturgikus gyakorlatban általánosan elterjedt Mária-sequentia fordítása. Korábbi fordítása a Cantus catholici 1651-i kiadásából ismeretes Küldé az Úristen gyors és hív szolgáját kezdettel. A latin és a  magyar szöveget Kájoni a kéziratos gyűjteményéből a Cantionale catholicum–ba (1676, 2) is átvette. A korábbi fordítást, a seuqentia szövegét és eredetét ld.: RMKT XVII./7., 190. sz.

Kájoni latin–magyar versgyűjteménye ma hozzáférhetetlen; ez ének 14 versszakából Jénáki csak az első kilencet közölte. A szöveg régies szóhasználata, fordulatai arra vallanak, hogy Kájoni korábbi kéziratos hagyományból ismerhette és nem maga fordította.

Versforma: 6–6–6–7 (a–b–a–b–c).

Dallama: RMDT II., 149/a sz.

29 Kouet erejeuel – a latinban: virtute nuntii; az Úr által küldött Gábor főangyal tekintélyével.

29 Homalt – derengést, hajnalt.

32 idvözhed – üdvözölheted.
Hátra Kezdőlap Előre