[ANgyalok ide siessetek…]*

ANgyalok ide siessetek Szent Szüzhöz:
Az Isten követsége,
Názaretben küldetik, szent-is az vége:
meg-virrad már az menyországból,
szabadúllyunk rabságból:
értünk az Isten magzattya
magát Szüz méhben szállittya.
Angyalok ide siessetek Szent Szüzhöz:
Imé Szent Királnétok,
Kitöl most fogantatik szüzen Uratok.
Embert az Isten hogy meg-szánta,
inségit fel-vállalta,
Szent Szüz méhében rejtezet,
gyarlóságunkban öltözött.
Angyalok ide siessetek Szent Szüzhöz:
Szent Lélek lakodalma,
Itt tartatik, bünösnek à lesz oltalma.
Oh áldott Szüz, Isten edénnye;
Drága gyöngyünk szekrénye;
Illik hozzád kiáltanunk,
Nagy Istent érted áldanunk.
Angyalok ide siessetek Szent Szüzhöz:
Az Istennek Szent Fia,
Lött Szüznek Szent méhében Emberek dija:
Oh édes Jésus kegyessége,
Oh drága Szüz vérsége;
Tekénts reánk irgalmasson,
Ugy járunk itt jutalmason.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 33–35.–Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Adventi ének az angyali üdvözletről. Vö. [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] c. vers jegyzete. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–7–12–9–7–8–8 (a–b–b–c–c–d–d); a harmadik sor 7/5 osztású. Az első sor a négy versszakban azonos szöveggel.

Dallama: RMDT II., 218. sz. – Ezt a formát és dallamot az első sor felszólítását variálva a kassai Cantus catholici névtelen szerkesztője Pásztorok ide siessetek nagy Úrhoz kezdettel karácsonyi, Emberek ide siessetek nagy Úrhoz kezdettel oltáriszentségi énekhez alkalmazta.
Hátra Kezdőlap Előre