Angyali üdvözletröl*

AVe Maria, Istennek Annya;
Te benned virágzik váltságunk Aranya,
áldásid nyelvem nem únnya.
Gratiâ plena, Malasztal tellyes;
Mint hogy tiszta méhed Istenséggel terhes,
Hogy nékünk Pátrónánk lehess.
Dominus tecum, Ur vagyon veled;
Senki nem-is tudgya melly ékes te méhed,
kiben lakik örök élet.
Ter benedicta, Leg inkáb áldott;
mert Isteni malaszt beléd éppen szállott,
Eghi sereg melléd állott.
Et benedictus, Méhed gyümölcse
Aldot, à ki népét pokoltúl meg-mentse,
árvákat jóra segétse.
Sancta Maria, könyörögy értünk;
mert te Szent személlyed nyerhet jót mi-nékünk;
Jésushoz el-vezesd éltünk.
O Mater Dei, szép Jésus Annya,
Szent Lélek óltványa benned, Lelki bánya:
kérésid néped kévánnya.
Ora pro nobis; nyerj jót mi nékünk;
Szent Szüz, hozzád tértünk, imádgy Istent értünk,
veled ezentül follyon éltünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 11–12.–Cím: ANGYALI ÜDVÖZLETRÖL. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. század kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 26; Ave Mária Boldog Isten Annya kezdettel, de az itt közölt változat szövegével a továbbiakban), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, I, 6).

Szűz Máriát dicsérő adventi ének, Kájoni [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. alatt közölt énekének rövidített és más dallamhoz alakított változata.

Versforma: 10–12–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 30. sz.

20 Lelki bánya – Szűz Mária lelki gazdagságát az énekszerzők gyakran kincsekkel teli bányához hasonlítják.
Hátra Kezdőlap Előre