[AZ idö el-jöt, az ige bé-tölt…]*

AZ idö el-jöt, az ige bé-tölt
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Istennek Annya, szivünk Aranya;
Magyarok szentséges Aszszonya:
Vigasztald meg nemzetünket,
foglald hozzád mi szivünket,
ved kedvessen ez dicsiretünket.
Kit Angyal mondot, Fiadat várod;
Idvöz légy bóldog Szüz Mária:
Mennyei asztal, tellyes Malasztal,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Engeszteld édes Urunkat,
kérjed értünk Jesusunkat,
Hogy vigasztallya-meg országunkat.
Noe bárkája, Isten ládája,
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Te benned vagyon, ki minket áldgyon,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Méltán mondatol csillagnak,
Menybe fénlö tisztaságnak;
Hivek utánnad ím kiáltanak.
Ur vagyon veled, tellyes Szüz méhed;
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Jesussal terhes, hogy minket nyerhes,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Isten elött érdemed nagy,
mert lelkedben tiszta szép vagy,
szükséginkben oh édes Szüz ne hagy.
Elet termö fa, mennyei hárfa,
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Manna edénye, országunk fénye,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Mútasd magadat Anyànknak,
kegyelmez-meg nyavalyánknak,
Nyerj csendességet ez országunknak.
Bünös reménye, gyöngyünk szekrénye,
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Te benned vagyon, ki minket áldgyon,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Ved hozzád imádságunkat,
Kérjed azon mi Urunkat,
hogy el-nyerhessük régi sorsunkat.
Dicsiret légyen Istennek menyben;
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Aldott közöttünk Szent Idvözitönk;
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Dicsirtessék Szent Háromság,
menyben fénlö Világosság,
Magaságbéli fényes Uraság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 21–3.–Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 36).

Máriát, a „Magyarok szentséges asszonyá”-t, „régi szent asszonyá”-t dicsérő adventi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 5–5–9–5–5–9–8–8–10 (a–a–b–c–c–b–d–d–d); forrásunkban hét soros strófákban az 1–2. és 4–5. sor összevonva található.

Dallama: RMDT II., 243. sz. – Szövegét és dallamát idézi Szabolcsi, MZK 47. l.
Hátra Kezdőlap Előre