[EL-küldeték Archangyal Gabriel…]*

Nota O stellula Maria fulgida

EL-küldeték Archangyal Gabriel,
szüz Mariához, Szent követséggel:
Bé-menvén házban az követ,
Köszönté a' Szeplötelen Szüzet.
Szüz Maria Istentöl üdvöz légy,
Csuda méltóságra majdan fel-mégy:
Malasztal éppen tellyes vagy,
Szent Lélektöl szüz Anyaságod nagy.
Szüz Maria, Isten vagyon veled;
Idvözitö, szüz méhedböl ered:
Tekénts ránk szent Szüz kegyessen;
Te kérhetz jót nékünk érdemesen.
Oh áldot, minden Aszonyok közöt;
Mert szüz méhedben Isten költözöt;
Természetünkben öltözöt;
Nagy ürességünk azzal töltözöt.
Drága gyümöltse te Szent méhednek,
Szerez gyümöltsöt sovány népednek:
Dicsireti Istenednek,
Isméreti bövül igy nevednek.
Szüz Maria, köztünk neved zengjen;
Irgalmasságod velünk jót tégyen:
Kristus Jésus Fiad vigyen
Eltünk végén országában, Amen.

2 CCN MARIA-hoz titkos követséggel: 9 CCN O MARIA! Ur vagyon te veled; 10 CCN te méhedböl 12 CCN nyerhecz 13 CCN Oh áldott Aszszony-állatok között; 14 CCN Szüz méhedben ma 21 CCN Oh MARIA! 22 CCN jól 24 CCN hóltunk után

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Cantus catholici. Kassa 1674, 8.–Nótajelzés: EJUSDEM MELODIAE [utalás az énekeskönyv 6. lapján lévő kottás latin adventi Jubilus Marianusra: O stellula Maria fulgida ].

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 276–7. Kiad. MIR 39, 52–3.–Felirata és nótajelzése: MAS. Azon Nótára [utalás az előtte lévő latin ének dallamára: O stellula Maria fulgida]. – Szövege változatlanul megvan a következő kiadásban is (1703, 330).

Megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 129), Vépi ék. (1725–68, 26), Paksi Márton György-ék. (1760, 48; Elküldeték Gábriel arkangyal), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 18), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 12a).

Adventi ének az angyali üdvözletről. Vö. [ALdott gyümölcse szép Szüznek…] c. jz. – Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a; az első két versszakban: a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 101/III. sz.
Hátra Kezdőlap Előre