[GAbriel el-választaték…]*

Nota: O gloriosa Domina, etc.

GAbriel el-választaték,
Atya Istentöl küldeték:
Követségben rendelteték,
Názáretben el-érkezék.
A' Szüzet ottan köszönti,
Ur akarattyát jelenti,
Engedelmességre ínti,
félelmétöl-is meg-menti.
Szüzet Angyal nevén hija,
ne fély, ugy-mond, Szüz MARIA:
Veled az Ur Isten Fia,
bünös embereknek dija.
Dávidnak Nemzetségéböl,
Szent Lélek szövetségéböl:
Malasztyának bövségéböl,
fogontatik fiad ebböl.
Mellyet szüzen szülsz Világra,
s'-nem hat szeplö Szüz virágra:
Szörnyü csudálatosságra,
Szüzen jutz az Anyaságra.
Fiad neve JESUS lészen,
ki Világról bünt el-vészen:
ördögön hatalmat tészen,
ezt, drága Szüz fogadd készen.
Retten a' Szüz elméjében,
az Arkangyal beszédében:
Szavait tartya szivében,
igy felel nagy félelmében.
Légyen az Ur akarattya,
a' ki veled ezt mondattya:
Jöjjön-el áldott magzattya;
bünös népek áldozattya.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 7.–Felirata és nótajelzése: MAS. Nota: O gloriosa Domina, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 8).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 14a), Paksi Márton György-ék. (1760, 18), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 27), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, I, 5), Mocsy Elek-ék. (1798, 39), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 119).

Adventi ének az angyali üdvözletről. Vö. [ALdott gyümölcse szép Szüznek…] c. vers jegyzete. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.

1 el-választaték – kiválasztaték.
Hátra Kezdőlap Előre