Mas regi enek*

IMmaron bé-tölt, à mit jövendölt régen à Proféta,
Mert Emmanuel Annyát Szüznek monta.
A' Szent Lélektül, s' nem férfiutól, lön testesülése;
à tisztaságos szent Szüztöl jövése.
Szüztöl, mag-nélkül, ki-nyilt szép rósa, az igaz Messiás:
melly mi Istenünk, à bizonyos mondás.
Kristus kegyelme azt cselekedte, hogy testben öltöznék,
Szent Szüz méhébe tisztán fogantatnék.
Az Angyaloknak lön nagy örömök, hogy ez hir fel-hata:
hogy Kristus léte embereket válta.
Oh Szüz Maria, szép dicsösséges fényességes hajnal,
kit Isten kinál Mennyei Malasztal.
Dicsiret azért Jesus Kristusnak, ki velünk illy jót töt:
Szüznek tisztesség, kiben emberré löt.
Amen, dicsiret és hála légyen Mennyei Atyának,
kedves Fiának, s' szent Vigasztalónak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 10.–Cím: MAS REGI ENEK. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 4b), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, I, 11).

Adventi ének a bűnbeesésről és megváltásról. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 5–5–6–5–6 (a–a–b–c–b); közlésünkben kétsoros formában.

Dallama az O gloriosa, o speciosa kezdetű hazai eredetű latin kantilénának egy változata; ld. RMDT I., 130. sz. A kassai Cantus catholici 172. lapján az Ave regina caelorum fordításánál viszont a nótajelzés az Immáron bé tölt dallamára utal.
Hátra Kezdőlap Előre